Wspólnoty mieszkaniowe

 • Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów, w szczególności inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, przebudową, rozbudową, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach wspólnoty mieszkaniowej (np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury, wymiana kanalizacji, remont balkonów, osuszenie budynku, nadbudowa),
 • Przedmiotem inwestycji może być zakup nieruchomości służący uzasadnionemu zwiększeniu zasobu nieruchomości pozostającej we własności wspólnoty mieszkaniowej,
 • Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków,
 • na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z możliwością uzyskania premii ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • na realizację własnych przedsięwzięć remontowych,
 • Z okresem spłaty do 20 lat,
 • Z atrakcyjnym oprocentowaniem,
 • Z wygodną formułą spłaty rat kredytowych,
 • Z zabezpieczeniem: do uzgodnienia z Bankiem,
 • Bez zbędnych formalności,
 • Z możliwą karencją w spłacie kredytu,
 • przy kwocie kredytu do 750.000,00 zł bank nie wymaga wkładu własnego.

Bank chętnie weźmie udział w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej i szczegóły oferty wyjaśnimy na Państwa życzenie na  miejscu. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od oceny zdolności i wiarygodności Klienta.