Skip to main content
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu Banku BS Gliwice www.bsgliwice.pl jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu.

Właścicielem Serwisu jest Bank Spółdzielczy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Dworcowa 41. Udostępnianie Serwisu odbywa się w poszanowaniu prywatności Użytkowników. Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu i Klientów jest dla Banku szczególnie istotna.

Większość treści zawartych w Serwisie nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Na stronach Serwisu znajdują się jednak formularze kontaktowe z prośbą o podanie danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych osobowych jest dobrowolna i należy do Użytkownika. Wypełniając formularz, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Gliwicach. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Gliwicach.

Dobra niematerialne

Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych i bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu wraz z określeniem ich zakresu.

Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą identyfikacji Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie przechowują one danych Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość użytkownika.

Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych przez ten Serwis - a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies.

Strona www.bsgliwice.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • sesyjne - przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej
 • stałe - przechowywane w przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez użytkownika.

Postanowienia dodatkowe

Serwis zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie mogą ograniczać zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników. Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę Polityki Prywatności, która stanowi, iż Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych swoich Użytkowników, zgromadzonych w bazie danych Serwisu.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej „BS Gliwice – Nasz Bank”

 

Słownik pojęć

Aplikacja – aplikacja mobilna „BS Gliwice – Nasz Bank” pobierana z oficjalnego sklepu

Kod PIN – czterocyfrowy pin do zabezpieczenia aplikacji ustalany przez użytkownika

Placówki i Bankomaty – lokalizator placówek oraz bankomatów w Twojej okolicy

 1. Niniejszy dokument opisuje Politykę prywatności aplikacji mobilnej „BS Gliwice – Nasz Bank” w Bank Spółdzielczy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach (dalej „Bank”).
 2. Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest zaszyfrowany unikalny Kod PIN Aplikacji - do momentu usunięcia Aplikacji z urządzenia.
 3. Informacje o identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego oraz rodzaju i wersji systemu są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.
 4. Komunikacja między Aplikacją a systemami Banku odbywa się z użyciem mechanizmów szyfrujących.
 5. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  1. informacji o położeniu w przypadku korzystania z usługi Placówki i Bankomaty, po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
  2. danych kontaktów w przypadku zamówień potwierdzeń przelewów na adres e-mail podczas tworzenia przelewu (Aplikacja zapewnia możliwość wstawienia przez użytkownika adresu e-mail zapisanego w kontaktach),
  3. funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania połączenia z infolinią Banku),
  4. dostępu do plików, zdjęć i multimediów w celu pobrania i zapisania potwierdzeń pdf oraz wyciągów z rachunków w formacie pdf.

Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie Aplikacji.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za instalację Aplikacji na urządzeniu.
 2. Bank ponosi ograniczoną odpowiedzialność, w przypadku wykorzystania Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 3. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronie https://www.bsgliwice.pl/
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521