Skip to main content
  • Reklamacje

Zasady rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach

Kwestie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych w Banku uregulowane zostały
w Regulaminie rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, który jest dostępny poniżej.

Tryb przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących usług płatniczych, został uregulowany
w regulaminach dotyczących tych usług.

Formularze reklamacyjne są dostępne poniżej:

 

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521