Zasady rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach

Kwestie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych w Banku uregulowane zostały
w Regulaminie rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, który jest dostępny poniżej.

Tryb przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących usług płatniczych, został uregulowany
w regulaminach dotyczących tych usług.

Formularze reklamacyjne są dostępne poniżej: