Lokaty

  • Lokaty promocyjne

  • Maksymalna kwota jednostkowej lokaty promocyjnej a także standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 PLN dla jednego deponenta w przypadku osób fizycznych.
  • Łączna kwota lokat promocyjnych a także standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 PLN dla jednego deponenta w przypadku przedsiębiorców.
  • Przez pojęcie łączna kwota należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na lokatach promocyjnych a także na standardowej lokacie 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
  • Depozyty przewyższające kwoty, o których mowa powyżej przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych

  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z póżn. zm.).

  • W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za „nowe środki” uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 10.06.2022 r.

  • Lokaty standardowe

  • Maksymalna kwota jednostkowej standardowej z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 10 000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) dla jednego deponenta.
  • Łączna kwota lokat standardowych z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym nie może przekroczyć kwoty 10.000.000 PLN dla jednego deponenta.
  • Przez pojęcie łączna kwota należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na lokatach standardowych z wyłączeniem standardowej lokaty 12 miesięcznej o oprocentowaniu stałym w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
  • Depozyty przewyższające kwotę 10.000.000 PLN przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z póżn. zm.).

  • E-Lokata osobista

  Tabela opr e lokata of

  • Kwota jednej lokaty nie może przekroczyć 1 000 000.00 złotych
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z póżn. zm.).

  • Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 2 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające łączną kwotę 2 000 000.00 zł przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  • Przez pojęcie łączna kwota lokaty należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.


  • E-Lokaty promocyjne

  e lokata prom

  • Przez pojęcie maksymalnej kwoty lokat należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na wybranej lokacie promocyjnej w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
  • Depozyty przewyższające maksymalne kwoty lokat ujęte w poniższej tabeli oprocentowania lokat promocyjnych przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).
  • W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za „nowe środki” uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 16.08.2022r.
 • Nowa lokata trzymiesięczna to:

  • 3-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie
  • Atrakcyjna oferta do nowych środków

  Nowa lokata trzymiesięczna:

   lok nowa 3m

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 01.02.2022r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

 • Lokata wysoki procent to:

  • 4-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu,
  • Bardzo korzystne oprocentowanie
  • Atrakcyjna oferta do nowych środków
  • Minimalna kwota lokaty 5 000,00 PLN do maksymalnie 400 000,00 PLN
  • Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu

  Lokata wysoki procent:

    lok nowa 3m

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 01.02.2022r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

 • Promocyjna lokata czteromiesięczna to:

  • 4-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie
  • Atrakcyjna oferta do nowych środków

  Promocyjna lokata czteromiesięczna:

   lok prom 4m

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 23.03.2022r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

 • Lokata 5M to:

  • 5-cio miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie
  • Atrakcyjna oferta do nowych środków
  • Minimalna kwota lokaty 5000,00 PLN do maksymalnie 400000,00 PLN
  • Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu

  Lokata 5M:

  lok 18m

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 13.04.2022 r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

 • Nowa lokata sześciomiesięczna to:

  • 6-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie
  • Atrakcyjna oferta do nowych środków

  Nowa lokata sześciomiesięczna:

   nowa lok 6m

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 01.02.2022r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

 • Lokata Sześciomiesięczna Premium to:

  • 6-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie
  • Atrakcyjna oferta do nowych środków
  • Lokata Sześciomiesięczna Premium:

   lok 6m prem

  • Lokata dotyczy tylko osób fizycznych

  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  • Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  • Lokata "LOKATA SZEŚCIOMIESIĘCZNA PREMIUM" tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki promocyjne uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach złotowych i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 30.06.2022 r. Maksymalna kwota lokat jednego klienta nie może przekroczyć 2 000 000.00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu.

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 01.02.2022r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

 • Lokata promocyjna Szczęśliwa dwunastka to:

  • 12 miesięczna lokata o stałym lub zmiennym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie
  • Atrakcyjna oferta do nowych środków
  • Lokata szczęśliwa dwunastka

  lokata

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 22.07.2021r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

 • Lokata osiemnastka to:

  • 18 miesięczna lokata o zmiennym oprocentowaniu,
  • Korzystne oprocentowanie

  Lokata osiemnastka:

  lok 18m

  • Oferta ma charakter promocyjny i obowiązuje od dnia 02.02.2022r. do odwołania. Lokata tylko dla nowych środków. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016r o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęta jest kwota zgromadzonych w Banku  środków nieprzekraczająca  równowartości w złotych 100 000,00 euro i jest gwarantowana w całości. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego sytemu gwarantowania dostępne są na stronie internetowej www.bfg.pl
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.

   

  • Pozostałe rachunki i lokaty
  • Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
   z póżn. zm.).
  • Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych.