Lokaty

 • Okres lokaty

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Stała

  3 miesięczna

  0.50 %

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Lokata „LOKATA OSOBISTA” – może być zakładana tylko przez osoby fizyczne zarówno obecnych jak i nowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach. Maksymalna łączna kwota lokat "Lokata Osobista" jednego klienta nie może przekroczyć 2 000 000.00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu.

 •  

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

   

  Do 10.000 zł włącznie

   

  powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

  Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

  Powyżej 50.000 zł

  Okres lokaty

  Zmienna

  Stała

  Zmienna

  Stała

  Zmienna

  Stała

  Zmienna

  Stała

  1 dniowa

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  3 dniowe

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  7 dniowe

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  14 dniowe

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  21 dniowe

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  1 miesięczne

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  2 miesięczne

  0.13

  0.12

  0.13

  0.12

  0.15

  0.13

  0.15

  0.14

  3 miesięczne

  0.13

  0.12

  0.13

  0.12

  0.15

  0.13

  0.15

  0.14

  4 miesięczna

  0.14

  0.13

  0.14

  0.13

  0.15

  0.14

  0.15

  0.14

  6 miesięczne

  0.20

  0.15

  0.22

  0.22

  0.24

  0.24

  0.26

  0.26

  9 miesięczne

  0.20

  0.15

  0.22

  0.17

  0.24

  0.19

  0.26

  0.21

  12 miesięczne

  0.30

  -

  0.32

  -

  0.35

  -

  0.40

  0.40

  24 miesięczne

  0.60

  -

  0.62

  -

  0.64

  -

  0.66

  -

  36 miesięczne

  0.70

  -

  0.72

  -

  0.74

  -

  0.76

  -

  60 miesięczne

  0.80

  -

  0.82

  -

  0.84

  -

  0.86

  -

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

   

   

 • Okres lokaty

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Stała

  4 miesięczna

  0,30 %

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Lokata „WYSOKI PROCENT” tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 01.02.2021 r. Maksymalna łączna kwota lokat „Wysoki procent” jednego klienta nie może przekroczyć 10 000 000.00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną o oprocentowaniu stałym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

 • OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Okres lokaty

  Do 10 000 zł włącznie

  Powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

  Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

  Powyżej 50.000 zł

  stała

  stała

  stała

  stała

  4 miesięczna

  0.15 %

  0.20 %

  0.20 %

  0.25 %

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Maksymalna kwota lokaty „PROMOCYJNA LOKATA CZTEROMIESIĘCZNA” jednego klienta nie może przekroczyć 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną o oprocentowaniu stałym zgodnie z przedziałem kwotowym lokaty.

 • Okres lokaty

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Zmienne

  18 miesięczna

  0,60 %

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokate standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

 •  

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Okres lokaty

  Do 50 000 zł włącznie

  Powyżej 50 000 zł do 200 000 zł włącznie

  Powyżej 200 000 zł

  stała

  stała

  stała

  6 miesięczna

  0.45 %

  0.50 %

  0.55 %

  Lokata dotyczy tylko osób fizycznych

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Lokata "LOKATA SZEŚCIOMIESIĘCZNA PREMIUM" tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki promocyjne uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach złotowych i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 01.02.2021 r. Maksymalna kwota lokaty jednego klienta nie może przekroczyć 2 000 000.00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu.

 •  

  Do 10.000 zł włącznie

   

  powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

  Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

  Powyżej 50.000 zł

  0.02%

  0.02%

  0.02%

  0.02%

  Oprocentowanie Rachunku oszczędnościowego PLUS obowiązujące od 17.09.2020 r.

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

 •  

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

   

  Rachunek bieżący

  0.01%

   

  Rachunek a`Vista

  0.01%

  Rachunek IKE-MIDAS

  0.02%

  Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

  0.00%

  Podstawowy Rachunek Płatniczy

  0.00%

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

 • Okres lokaty

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Zmienne

  2 miesięczna

  0,60 %

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  1)„Lokata promocyjna Sośnicowice” jest produktem o charakterze promocyjnym i ograniczonym okresie obowiązywania (umowy o „Lokatę promocyjną Sośnicowice” mogą być zawierane w Filii Sośnicowice w okresie od 11 stycznia 2021r. do odwołania tj. do dnia określonego w Zarządzeniu Prezesa Zarządu podanym do publicznej wiadomości w lokalach jednostek organizacyjnych Banku oraz na stronie www.bsgliwice.pl)
  2) „Lokata promocyjna Sośnicowice” może być zakładana tylko i wyłącznie przez osoby fizyczne.
  3) „Lokata promocyjna Sośnicowice” może być zakładana tylko dla nowych środków.
  4) Minimalna kwota „Lokaty promocyjnej Sośnicowice” jednego klienta wynosi 10 000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  5) Maksymalna łączna kwota lokat „Lokaty promocyjnej Sośnicowice” jednego klienta nie może przekroczyć 2 000 000.00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
  6) W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego na dzień 05.01.2021r.
  7) w przypadku „zerwania” „Lokaty promocyjnej Sośnicowice” tj. niedotrzymania zadeklarowanego okresu jej trwania, odsetki nie należą się.
  8) Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu.
  9) Po zadeklarowanym czasie trwania „Lokaty promocyjnej Sośnicowice” w przypadku nie zgłoszenia przez Klienta żądania określającego sposób zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty (co może nastąpić do dnia, w którym upływa okres na jaki zawarto umowę lokaty), „Lokata promocyjna Sośnicowice” w dniu następującym po upływie okresu jej trwania przekształca się w standardową lokatę dwumiesięczną o oprocentowaniu stałym zgodnym z obowiązującą w dniu rozpoczęcia nowego okresu deponowania środków „Tabelą oprocentowania depozytów obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Gliwicach” oraz zgodnie z przyjętym przedziałem kwotowym.

 •  

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

   

  Do 10.000 zł włącznie

   

  powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

  Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

  Powyżej 50.000 zł

  Okres lokaty

  Zmienna

  Stała

  Zmienna

  Stała

  Zmienna

  Stała

  Zmienna

  Stała

  12 miesięczna

  0.70

  -

  0.70

  -

  0.70

  -

  0.70

  -

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  1. „Lokata standardowa 12 miesięczna Sośnicowice” jest produktem o charakterze promocyjnym i ograniczonym okresie obowiązywania (umowy mogą być zawierane w Filii Sośnicowice w okresie od 27 stycznia 2021r. do odwołania tj. do dnia określonego w Zarządzeniu Prezesa Zarządu podanym do publicznej wiadomości w lokalach jednostek organizacyjnych Banku oraz na stronie www.bsgliwice.pl)
  2. „Lokata standardowa 12 miesięczna Sośnicowice” może być zakładana tylko dla nowych środków.
  3. Maksymalna łączna kwota lokat „Lokaty standardowej 12 miesięcznej Sośnicowice” jednego klienta nie może przekroczyć 2 000 000.00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
  4. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego na dzień 25.01.2021r.
  5. W przypadku „zerwania” „Lokaty standardowej 12 miesięcznej Sośnicowice” tj. niedotrzymania zadeklarowanego okresu jej trwania, odsetki nie należą się.
  6. Po zadeklarowanym czasie trwania „Lokaty standardowej 12 miesięcznej Sośnicowice” w przypadku nie zgłoszenia przez Klienta żądania określającego sposób zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty (co może nastąpić do dnia, w którym upływa okres na jaki zawarto umowę lokaty), „Lokata standardowa 12 miesięczna Sośnicowice” w dniu następującym po upływie okresu jej trwania przekształca się w standardową lokatę dwumiesięczną o oprocentowaniu stałym zgodnym z obowiązującą w dniu rozpoczęcia nowego okresu deponowania środków „Tabelą oprocentowania depozytów obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Gliwicach” oraz zgodnie z przyjętym przedziałem kwotowym.

 • Okres lokaty

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Zmienne

  18 miesięczna

  0,70 %

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  1. „Lokata Osiemnastka Sośnicowice” jest produktem o charakterze promocyjnym i ograniczonym okresie obowiązywania (umowy mogą być zawierane w Filii Sośnicowice w okresie od 27 stycznia 2021r. do odwołania tj. do dnia określonego w Zarządzeniu Prezesa Zarządu podanym do publicznej wiadomości w lokalach jednostek organizacyjnych Banku oraz na stronie www.bsgliwice.pl).
  2. „Lokata Osiemnastka Sośnicowice” może być zakładana tylko dla nowych środków.
  3. Maksymalna łączna kwota lokat „Lokata osiemnastka Sośnicowice” jednego klienta nie może przekroczyć 2 000 000.00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
  4. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego na dzień 25.01.2021r.
  5. W przypadku „zerwania” „Lokaty Osiemnastka Sośnicowice” tj. niedotrzymania zadeklarowanego okresu jej trwania, odsetki nie należą się.
  6. Po zadeklarowanym czasie trwania „Lokaty Osiemnastka Sośnicowice” w przypadku nie zgłoszenia przez Klienta żądania określającego sposób zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty (co może nastąpić do dnia, w którym upływa okres na jaki zawarto umowę lokaty), „Lokata Osiemnastka Sośnicowice” w dniu następującym po upływie okresu jej trwania Lokata podlega automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 zł włącznie.