Skip to main content
  • O Banku

O BANKU

Bank powstał w 1945 roku jako Gminna Kasa Spółdzielcza, odpowiadając zapotrzebowaniu lokalnej społeczności na usługi bankowe. Do głównych zadań Kasy należało wówczas przyjmowanie wkładów i oszczędności oraz udzielanie kredytów.

"Celem działalności kasy jest pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi" (wyciąg ze Statutu Banku z 1950 r.).

Wraz z upływem czasu Kasa rozszerzała ramy swojej działalności oraz powiększała zakres swoich usług. Jej siedziba mieściła się wówczas w Gliwicach przy ulicy Średniej 12. Po reformie systemu bankowego w 1975 r. Gminna Kasa Spółdzielcza została przekształcona w Bank Spółdzielczy w Gliwicach.

W 1977 roku, z uwagi na utworzenie mikroregionów, do banku został przyłączony Oddział BS Katowice w Rudzie Śląskiej. Powstał w ten sposób mikroregion społeczno - gospodarczy, obejmujący miasta Gliwice, Zabrze i Rudę Śląską. Na początku lat 90-tych Zarząd i Rada Nadzorcza banku podjęły działania, których celem było przygotowanie banku do nowej sytuacji rynkowej. Władze banku założyły, iż kierowana przez nich instytucja winna być bankiem nowoczesnym, elastycznie dostosowującym zakres swoich usług do potrzeb rynku i wymagań klientów. W tym okresie bank przeniósł też swoją siedzibę do budynku przy ulicy Barlickiego 18 (1991 r.) i podpisał w 1992 r. umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu (który obecnie funkcjonuje jako Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie).

Bank Spółdzielczy w Gliwicach należy do czołówki banków spółdzielczych pod względem posiadanego kapitału, osiąganych wyników finansowych, rozmiaru działalności, tempa rozwoju, różnorodności oferowanych produktów oraz jakości świadczonych usług. Bank wciąż rozwija się i rozszerza swoją działalność.

Nasz Bank stanowi przykład przedsiębiorstwa, które maksymalnie wykorzystuje swoje atuty i stara się podnosić efektywność i skuteczność swoich działań, tak aby oferowane przezeń produkty i usługi były stale atrakcyjne dla klientów. Prowadząc działalność na obszarze, który charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju gospodarczego oraz wysokim poziomem zurbanizowania przy jednoczesnym dużym nasyceniu sektora bankowego, bank dokłada wszelkich starań, aby utrzymać stabilną pozycję na rynku uwzględniając sukcesywny rozwój ekonomiczny banku.

Centrala Banku wraz z Oddziałem Gliwice mieści się w Gliwicach przy ulicy Dworcowej 41. Siedziba Banku to przestronny budynek, wyposażony w nowoczesną infrastrukturę dający spore możliwości dalszego rozwoju. Oprócz Centrali i Oddziału Gliwice Bank posiada 4 placówki w Pyskowicach, Lublińcu, Ciasnej i Sośnicowicach.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521