Władze Banku

Zarząd Banku:

  • Prezes Zarządu - Krzysztof Kochański
  • Wiceprezes Zarządu - Ewa Karkocha
  • Wiceprezes Zarządu - Stanisław Ogryzek

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Władysław Wolak
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Zbigniew Jezierski
  • Sekretarz Rady Nadzorczej - Pelagia Pradelok
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Zarzycki
  • Członek Komisji Rewizyjnej - Joachim Wysocki 
  • Członek Komisji Rewizyjnej - Jerzy Gawłowski
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521