WŁADZE BANKU

Zarząd Banku:

 • Prezes Zarządu - Krzysztof Kochański
 • Wiceprezes Zarządu - Ewa Karkocha
 • Wiceprezes Zarządu - Jolanta Siemieniaka
 • Wiceprezes Zarządu - Stanisław Ogryzek

Rada Nadzorcza:

 • Wolak Władysław – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krzesiński Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Szymczak – Błahut Marzenna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Zarzycki Andrzej – Członek Rady Nadzorczej
 • Berbesz Antoni – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Wysocki Joachim – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Gawłowski Jerzy – Członek Komisji Rewizyjnej

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,79
WIBOR 3M - średnia 0,83
WIBOR 3M 1,33