WŁADZE BANKU

Zarząd Banku:

  • Prezes Zarządu - Krzysztof Kochański
  • Wiceprezes Zarządu - Ewa Karkocha
  • Wiceprezes Zarządu - Stanisław Ogryzek

Rada Nadzorcza:

  • Wolak Władysław – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzesiński Andrzej – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Szymczak – Błahut Marzenna – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Zarzycki Andrzej – Członek Rady Nadzorczej
  • Berbesz Antoni – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Wysocki Joachim – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Gawłowski Jerzy – Członek Komisji Rewizyjnej