PODSTAWOWE DANE

Bank Spółdzielczy w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41
tel: 32 231-72-65,
32 30-20-100,
32 30-20-196
NIP 631-01-01-649, REGON 000496521