DANE FINANSOWE

Nic lepiej nie obrazuje rozwoju banku, jak jego wyniki finansowe. Podstawowe dane liczbowe charakteryzujące rozmiar działalności banku na 30.06.2021r. i historyczne są następujące: