DANE FINANSOWE

Nic lepiej nie obrazuje rozwoju banku, jak jego wyniki finansowe. Podstawowe dane liczbowe charakteryzujące rozmiar działalności banku na 30.06.2019r. i historyczne są następujące:

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,79
WIBOR 3M - średnia 0,83
WIBOR 3M 1,33