• Zalecenia bezpieczeństwa

  1.   Upewnij się, że logujesz się na stronie banku, sprawdź symbol „zatrzaśniętej kłódki”.

  Na stronę logowania najbezpieczniej jest wchodzić bezpośrednio ze strony głównej banku. Należy unikać wchodzenia na stronę logowania banku za pomocą adresów zapisanych „w ulubionych” lub przez strony logowania proponowane przez wyszukiwarki internetowe. Nie otwieraj strony bankowości internetowej poprzez link z e-maila i nie instaluj oprogramowania z niezaufanego źródła.

  Adres strony koniecznie musi zaczynać się od HTTPS i mieć symbol kłódki, co oznacza, że połączenie jest szyfrowane. Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku, którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki:

  Kliknięcie w kłódkę wyświetli rozszerzone informacje dotyczące certyfikatu. Tu możesz zweryfikować bezpieczeństwo połączenia z witryną. Sprawdź, czy certyfikat został wydany dla Banku Spółdzielczego w Gliwicach.

  2.   Nie ignoruj problemów z certyfikatami strony.

  Czytaj uważnie pojawiające się w przeglądarce komunikaty o zagrożeniach. Nie ignoruj ostrzeżeń o błędnym lub nieważnym certyfikacie i koniecznie zachowaj ostrożność. Dwukrotne kliknięcie na symbol kłódki umożliwia wyświetlenie informacji o certyfikacie (np. data ważności i dla kogo został wystawiony).

  3.   Dbaj o systemy i aplikacje, z których korzystasz.

  Stosuj i aktualizuj programy antywirusowe. Używaj jedynie legalnego oprogramowania. Pamiętaj aby aktualizować systemy operacyjne, oraz przeglądarki internetowe w komputerze i telefonie. Regularnie skanuj urządzenia używane do bankowości internetowej aktualnym programem antywirusowym. Do korzystania z bankowości internetowej nie używaj obcych komputerów którym nie można ufać (np. w kafejkach internetowych). Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zakończenie sesji przez użytkownika.

  4.   Uważaj na wiadomości próbujące wyłudzić Twoje dane.

  Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości z prośbą o podanie Twoich poufnych danych (np. do  logowania) lub zawierających prośby o ich aktualizację. Bank nigdy nie prosi w wiadomościach o podanie poufnych informacji (dane osobowe, identyfikatory, hasła, kody SMS). Nie otwieraj wiadomości i dołączonych do nich załączników nieznanego pochodzenia.

  5.   Podstawą bezpieczeństwa jest silne hasło.

  Imiona dzieci, partnera lub pupila, data urodzenia, kolejne znaki z klawiatury nie są dobrym zabezpieczeniem Twoich środków i danych osobowych. Silne hasło powinno być odpowiednio długie, mieć co najmniej 8 znaków, duże i małe litery, znak specjalny taki jak np. @, #, $ oraz przynajmniej jedną cyfrę. Pomieszane ciągi znaków są lepszym rozwiązaniem niż standardowe słowa z cyfrą na końcu. Dobrą praktyką jest zmienianie hasła np. raz w miesiącu, nawet wówczas gdy system tego nie wymusza.

  6.   Podczas logowania do bankowości internetowej nie wymagamy od Ciebie instalowania żadnych dodatkowych aplikacji ani certyfikatów.

  System bankowy w procesie logowania nigdy nie prosi o żadne dodatkowe dane poza koniecznymi do uwierzytelnienia w systemie bankowości internetowej (np. login, hasło, wskazanie tokena, kod SMS).

  7.   Korzystaj z opcji bezpieczeństwa dostępnych w bankowości internetowej oraz w naszych placówkach.

  Ustaw lokalizację geograficzną, skorzystaj z funkcjonalności „Filtrowanie adresów IP”, która daje możliwość określenia z jakiego adresu internetowego (IP) możesz się bezpiecznie logować. Dzięki temu dostęp do Twojego konta będzie lepiej zabezpieczony przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.

  Korzystaj z dostępnych funkcji pasywnych SMS udostępnianych przez Bank – komunikatów, dzięki którym automatycznie będziesz informowany o wystąpieniu danego zdarzenia. W celu uruchomienia tej usługi – skontaktuj się z Bankiem.

  8.   Chroń swoje dane uwierzytelniające do bankowości internetowej.

  Nie zapisuj wrażliwych danych w sposób łatwo dostępny dla osób postronnych. Nie przechowuj danych uwierzytelniających w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez osoby postronne w przypadku zagubienia lub kradzieży (np. hasła do aplikacji mobilnej nie trzymaj w łatwo dostępnym, przewidywalnym miejscu). Kartę mikroprocesorową używaną do podpisu zleceń usuń z czytnika po zakończeniu procesu autoryzacji i zawsze odpowiednio ją zabezpieczaj.

  9.   Sprawdzaj poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu.

  Zawsze zwracaj szczególną uwagę na poprawność numeru NRB odbiorcy Twojego przelewu. Zwróć szczególną uwagę po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania numeru NRB.

  10.   W razie potrzeby zablokuj dostęp do swoich środków.

  W przypadku zgubienia lub kradzieży danych uwierzytelniających do bankowości internetowej bądź telefonu z zainstalowaną aplikacją mobilną należy je niezwłocznie zastrzec lub zmienić dane uwierzytelniające za pośrednictwem bankowości internetowej lub pod wskazanymi na stronie internetowej numerami.

  11.   Zgłaszaj wszystkie nieprawidłowości.

  Jeśli otrzymasz wiadomość sms lub e-mail z prośbą o Twoje dane do bankowości lub instalację dodatkowego oprogramowania lub jeśli zauważysz jakiekolwiek inne nieprawidłowości w działaniu systemu – zgłoś się do nas.

  12.   Śledź na bieżąco nasze komunikaty.

  Na stronie logowania oraz w ramach komunikatów systemu bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej zamieszczamy informacje o potencjalnych zagrożeniach, które zostały zidentyfikowane przez bank i mogą zagrażać naszym klientom.

  13.   Śledź komunikaty o zagrożeniach publikowane przez Związek Banków Polskich.

  Związek Banków Polskich na stronach internetowych (ZBP.PL) publikuje aktualne ostrzeżenia, komunikaty i poradniki dla klientów banków. W celu zachowania bezpieczeństwa swoich pieniędzy staraj się na bieżąco śledzić zamieszczane tam informacje.

  Zwróć uwagę na kilka istotnych elementów, dzięki którym będziesz bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej.

  1. Podczas logowania pamiętaj, że Bank NIGDY nie prosi o:

  • podanie kodów SMS i numeru telefonu,
  • użycie certyfikatu przekazanego przez bank do autoryzacji transakcji,
  • podanie, ani aktualizację danych osobowych i/lub teleadresowych.

  2. Podczas korzystania z serwisu pamiętaj, że Bank NIGDY nie prosi o:

  • instalowanie dodatkowych aplikacji lub innego dodatkowego oprogramowania na komputerze bądź telefonie.
   Jeśli zostaniesz poproszony o pobranie takiego oprogramowania, skontaktuj się z Bankiem – to najprawdopodobniej próba oszustwa. Instalując program czy aplikację nieznanego pochodzenia, ryzykujesz zainfekowanie urządzenia, z którego korzystasz, złośliwym oprogramowaniem, które może umożliwić cyberprzestępcom przejęcie kontroli nad wysyłanymi na Twój numer telefonu SMS-ami z kodami autoryzacyjnymi, a tym samym nad dostępem do Twoich pieniędzy.
  • podanie, ani aktualizację danych osobowych i/lub teleadresowych

  3. Podczas autoryzowania transakcji pamiętaj:

  • Jeżeli do autoryzacji operacji używasz kodów SMS, przed potwierdzeniem transakcji zlecanej w serwisie internetowym zawsze uważnie czytaj treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji, a numer rachunku odbiorcy oraz kwota transakcji są zgodne ze złożonym przez Ciebie zleceniem. W SMS-ie z kodem autoryzacyjnym znajduje się informacja o tym, że kod został wygenerowany i wysłany w celu zatwierdzenia konkretnej dyspozycji przelewu na podany w wiadomości SMS numer rachunku i kwotę. Otrzymanie takiego SMS-a w przypadku, gdy nie zlecałeś żadnego przelewu, powinno wzbudzić Twój niepokój. Jeżeli zostałeś poproszony o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego mimo, że nie zlecałeś żadnej dyspozycji, nie wprowadzaj żądanych danych i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem
  • by odczytać całą treść komunikatu z tokena, która zawiera szczególne cechy transakcji, takie jak w szczególności: nr rachunku odbiorcy oraz kwotę

  4. Przypominamy:

  • nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
  • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
  • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://bsgliwice24.pl.
  • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku , którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki:
   Kliknięcie w kłódkę wyświetli rozszerzone informacje dotyczące certyfikatu. Tu możesz zweryfikować bezpieczeństwo połączenia z witryną. Sprawdź, czy certyfikat został wydany dla Banku Spółdzielczego w Gliwicach.
  • zachowuj poufność danych do logowania. Nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom,
  • pamiętaj, że regularna zmiana hasła podwyższy Twoje bezpieczeństwo,
  • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie identyfikatora i hasła,
  • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych, w otwartych hot-spotach, w centrach handlowych),
  • w trosce o ochronę przed wyłudzeniem poufnych danych i innymi oszustwami internetowymi korzystaj tylko ze stacji roboczych wyposażonych w program antywirusowy, przeprowadzaj jego bieżące aktualizacje i systematycznie skanuj nim komputer.
  • po zalogowaniu do systemu transakcyjnego nie odchodź od komputera,
  • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia - Wyloguj
  • Jeżeli podczas logowania do serwisu zauważysz nietypowe komunikaty lub prośby o podanie kodów autoryzacyjnych danych osobowych bądź innych poufnych, powinieneś natychmiast zgłosić ten fakt do Banku (tel. w godz. 8-17, w dni pracy banku: (32) 30 20 161, (32) 30 20 162, (32) 30 20 126.

  Pomoc techniczna

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  pomoc telefoniczna

  tel. w godz. 8-17, w dni pracy banku
  (32) 30-20-161
  (32) 30-20-162
  (32) 30-20-126

  - wysłanie wiadomości SMS z numeru telefonu, na który  przesyłane są kody do autoryzacji transakcji (o treści bi#identyfikator na numer +48 724-725-382)
  - wysłanie wiadomości SMS z dowolnego numeru telefonu (o treści bi#identyfikator#PESEL na numer +48 724-725-382).


  Upewnij się, że SMS na pewno został wysłany przez Bank

  1. Autoryzacja kodem SMS

  SMSy z Banku wysyłane są z numeru telefonu: 661 002 224.
  Treść komunikatu zaczyna się od słów: BS Gliwice, po którym następuje kolejno: tytuł operacji, kwota, data, część numeru NRB odbiorcy przelewu oraz kod autoryzacyjny.

  2. Komunikaty SMS

  SMSy z Banku wysyłane są z numerów telefonu: 724 725 382 lub 724 725 383.
  Treść komunikatu zaczyna się od słów: BS Gliwice, po którym następuje treść powiadomienia o wysokości salda na rachunku z podaniem wartości kwoty oraz tytułu operacji wpływającej na jego zmianę.

  Pamiętaj!
  Bank nigdy nie wysyła SMSów z kodami autoryzacyjnymi do transakcji, których nie zleciłeś. Zawsze dokładnie sprawdź treść wiadomości i upewnij się, że wszystkie wskazane w nim informacje są zgodne z wydaną przez Ciebie dyspozycją.
  Jeśli treść SMSa wzbudzi Twoje zaniepokojenie skontaktuj się z Bankiem.

  Aby bezpiecznie korzystać z bankowości należy zadbać również o bezpieczeństwo urządzeń, na których używamy systemów bankowych, czyli o własne komputery i telefony.

  1.    Urządzenie powinno mieć zainstalowany program antywirusowy z aktualną bazą wirusów.

  Dzięki temu jest zabezpieczone przed większością złośliwego oprogramowania, które jest już znane. Zalecamy stosowanie pełnych wersji programów antywirusowych, tj. wyposażonych w następujące funkcje: antywirus i antyspyware, antyphishing, Anti-Theft, ochrona bankowości internetowej, ochrona przed botnetami, zapora osobista (firewall), antyspam.

  2.   Aktualny system i oprogramowanie gwarantuje większe bezpieczeństwo.

  Ponieważ wiele aktualizacji naprawia luki w zabezpieczeniach, które przestępcy mogą wykorzystać. Należy pamiętać o systematycznych uaktualnieniach programów na komputerach i w telefonach.

  3.   Systematyczna aktualizacja przeglądarek internetowych zapewnia większy poziom bezpieczeństwa.

  4.   Dobrą praktyką jest zabezpieczanie urządzenia dodatkowym hasłem.

  Chroni to nasz komputer i telefon przed dostępem osób niepowołanych np. w sytuacji gdy zgubimy urządzenie, na którym korzystamy z systemu bankowego.

  5.   Oprogramowanie należy instalować na komputerze i telefonie jedynie z oficjalnych źródeł.

  Pirackie wersje programów nie są wspierane przez producentów w kwestiach bezpieczeństwa. Drastycznie rośnie też ryzyko, że pobierzemy nieświadomie złośliwe oprogramowanie.

  6.   Należy zachować ostrożność i nie otwierać żadnych wiadomości i plików, które wydają nam się podejrzane, a ich pochodzenie nie jest potwierdzone. Trzeba je niezwłocznie usunąć z dysku.

  1.   Nie podawaj informacji o karcie na stronach, które nie są bezpieczne.

  Adres strony koniecznie musi zaczynać się od HTTPS i mieć symbol kłódki, co oznacza, że połączenie jest szyfrowane. Czytaj uważnie pojawiające się w przeglądarce komunikaty o zagrożeniach. Nie ignoruj ostrzeżeń o błędnym lub nieważnym certyfikacie i koniecznie zachowaj ostrożność. Dwukrotne kliknięcie na symbol kłódki umożliwia wyświetlenie informacji o certyfikacie (np. data ważności i dla kogo został wystawiony).

  2.   Zachowaj ostrożność przy przekazywaniu numeru karty telefonicznie.

  Nie należy udostępniać numeru karty nikomu, kto do Ciebie dzwoni prosząc przez telefon o numer karty płatniczej. Jeżeli to Ty inicjujesz połączenie, również nie należy udostępniać numeru karty przez telefon, gdy nie masz pewności, że rozmówca zasługuje na zaufanie.

  3.   Nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie. Nigdy nie należy odpowiadać na maile, które zapraszają do odwiedzenia strony internetowej w celu weryfikacji danych, w tym o kartach. Ten rodzaj oszustwa jest nazywany „phishingiem”.

  4.   Nie zapisuj kodu PIN na karcie, ani nie przechowuj go razem z kartą.

  Postępowanie takie jest niezgodne z przepisami prawa, a także w przypadku posłużenia się Twoją kartą płatniczą przez osobę nieuprawnioną bank będzie zwolniony z obowiązku pokrycia powstałej szkody.

  5.   Chroń swój numer karty i inne poufne kody umożliwiające dokonane transakcji.

  Przestępcy mogą wchodzić w posiadanie numeru PIN, numeru CVV2 lub CVC2 (ostatnie trzy cyfry numeru umieszczonego na pasku do podpisu na odwrocie karty), rejestrując obraz karty np. przy użyciu telefonu komórkowego z aparatem fotograficznych, kamerą video lub w inny sposób.

  Ostrzeżenia dotyczące spoofingu/vishingu:

  Voice ph

  Każdy z nas codziennie jest narażony na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale są momenty, gdy czujność trzeba jeszcze dodatkowo wzmocnić. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie oraz ogłoszeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, polecamy przygotowane przez CERT Polska rekomendacje dla obywateli i firm, których wdrożenie uważamy za konieczne.

  Rekomendacje dla obywateli

  • Zapoznaj się z poradnikiem dotyczącym bezpieczeństwa skrzynek pocztowych i kont w mediach społecznościowychoraz zastosuj się do jego rekomendacji.
  • Bądź wyczulony na sensacyjne informacje, w szczególności zachęcające do natychmiastowego podjęcia jakiegoś działania. Weryfikuj informacje w kilku źródłach. Upewnij się, że informacja jest prawdziwa przed podaniem jej dalej w mediach społecznościowych. Jeśli masz jakieś wątpliwości, wstrzymaj się.
  • Uważaj na wszelkie linki w wiadomościach mailowych i SMS-ach, zwłaszcza te sugerujące podjęcie jakiegoś działania, np. konieczność zmiany hasła, albo podejrzaną aktywność na koncie. Obserwowaliśmy w przeszłości tego typu celowane ataki na prywatne konta, gdzie celem było zdobycie informacji zawodowych.
  • Upewnij się, że posiadasz kopię zapasową wszystkich ważnych dla siebie plików i potrafisz je przywrócić w przypadku takiej potrzeby.
  • Śledź ostrzeżenia o nowych scenariuszach ataków na naszych mediach społecznościowych: TwitterFacebook.
  • Zgłaszaj każdą podejrzaną aktywność przez formularz na stronie cert.pllub mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podejrzane SMS-y prześlij bezpośrednio na numer 799 448 084. Rekomendujemy zapisanie go w kontaktach.

  Rekomendacje dla firm

  Należy:

  • Przetestować przywracanie infrastruktury z kopii zapasowych. Kluczowe jest, żeby zostało to wykonane w praktyce na wybranych systemach, nie tylko proceduralnie. Jeśli do tej pory Twoja organizacja nie testowała nigdy procedury przywracania kopii zapasowych, to jest to właściwy moment na zrobienie tego.
  • Upewnić się, że posiadane kopie zapasowe są odizolowane i nie ucierpią w przypadku ataku na resztę infrastruktury.
  • Upewnić się, że dokonywane są aktualizacje oprogramowania, w szczególności dla systemów dostępnych z internetu. Należy zacząć od podatności, które są na liście obecnie aktywnie wykorzystywanych w atakach.
  • Upewnić się, że wszelki dostęp zdalny do zasobów firmowych wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.
  • Przejrzeć usługi w adresacji firmowej dostępne z internetu i ograniczyć je do niezbędnego minimum. Można w tym celu wykorzystać np. portal Shodan. W szczególności nie powinny być bezpośrednio dostępne usługi pozwalające na zdalny dostęp jak RDP czy VNC.
  • Aktualizować w sposób automatyczny sygnatury posiadanych systemów bezpieczeństwa typu AV, EDR, IDS, IPS, itd.
  • Wdrożyć filtrowanie domen w sieci firmowej na bazie publikowanej przez nas listy ostrzeżeń. Dzięki temu w szybki sposób zablokowane zostaną zaobserwowane przez nas złośliwe domeny.
  • Zapoznać się z przygotowanym przez CSIRT KNF poradnikiem dotyczącym obrony przed atakami DDoSi wdrożyć jego rekomendacje.
  • Zapoznać się z naszym poradnikiem omawiającym sposoby wzmocnienia ochrony przed ransomwarei wdrożyć jego rekomendacje.
  • Zapoznać się z naszymi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł.
  • Zapoznać się z naszym artykułem dotyczącym mechanizmów weryfikacji nadawcy wiadomościi wdrożyć je dla domen wykorzystywanych do wysyłki poczty.
  • W przypadku posiadania własnego zakresu adresów IP zalecamy dołączenie do platformy N6. Za jej pośrednictwem udostępniamy na bieżąco informacje o podatnościach i podejrzanej aktywności obserwowanej przez nas w podanym zakresie adresowym.
  • Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację działań w przypadku wystąpienia incydentu i przećwiczyć procedury reagowania.
  • Uczulić pracowników na obserwację podejrzanej aktywności oraz poinformowanie o sposobie jej zgłaszania do wyznaczonej w firmie osoby.
  • Zgłosić do nas osobę kontaktową, nawet jeśli nie zobowiązuje do tego ustawa. Dzięki temu będziemy w stanie szybko skontaktować się z właściwą osobą w celu przesłania ostrzeżenia.
  • Zgłaszać każdą podejrzaną aktywność do właściwego CSIRT-u, tj.:
  • CSIRT NASK
  • CSIRT GOV
  • CSIRT MON

  Uwaga! Jeśli Twoja firma współpracuje z podmiotami na Ukrainie lub ma tam oddziały, dodatkowo:

  • Sprawdź reguły dla dostępu sieciowego, ogranicz dozwolony ruch do minimum.
  • Monitoruj ruch sieciowy, w szczególności na styku sieci z tymi firmami/oddziałami.
  • Obejmij szczególnym monitoringiem hosty, na których jest zainstalowane oprogramowanie, które otrzymuje automatyczne aktualizacje od podmiotów na Ukrainie.
  • Ostrzeż pracowników, aby byli szczególnie wyczuleni na informacje nakłaniające ich do podjęcia jakiegoś działania.

  Opracował: Zespół CERT Polska działający w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej).

  Więcej szczegółów na CERT.PL

  Wszyscy codziennie używamy haseł chroniących nasze komputery, telefony, aplikacje czy też bankowość elektroniczną. Pomimo, że hasła stoją na straży ważnych informacji o nas, nie zawsze należycie przykładamy się do ich stworzenia. Oto najważniejsze zasady tworzenia i korzystania z haseł, których nie powinniśmy lekceważyć, jeśli nie chcemy martwić się o nasze dane i pieniądze:

  • Stwórz hasło, które liczy co najmniej 12 znaków. Czy wiesz, że hasło 8 znakowe, zawierające jedną dużą literę program komputerowy może odszyfrować w 22 minuty, tymczasem na odszyfrowanie hasła 12 znakowego z jedną dużą literą potrzeba 300 lat. 
  • Unikaj prostych słów lub fraz. Hasło powinno składać się z kombinacji liter (w tym wielkich i małych liter), cyfr i znaków specjalnych.
  • Unikaj oczywistych informacji: takich jak imiona, daty urodzenia lub numerów - są zbyt łatwe do odgadnięcia.
  • Nie używaj tego samego hasła do różnych kont: jeśli ktoś uzyska dostęp do jednego konta, a używasz tylko jednego hasła, to złodziej znając je   uzyska też dostęp do wszystkich zasobów.
  • Zmieniaj hasło co 3-6 miesięcy, stosując zasady tworzenia haseł, które podajemy w poradniku.
  • Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi – mogą to być sztucznie stworzone sieci w celu przechwycenia przesyłanych przez Ciebie informacji. Sugerujemy korzystać z własnego Internetu mobilnego albo z zaufanych sieci WiFi WPA2 zabezpieczonych hasłem.
  • Używaj menedżera haseł, który pomaga generować i przechowywać bezpieczne hasła dla różnych kont. Dzięki temu nie musisz pamiętać wielu różnych haseł. Wystarczy, że pamiętasz jedno główne hasło do menedżera haseł.
  • Nie udostępniaj swojego hasła nikomu. Nie umieszczaj go w miejscach łatwo dostępnych, takich jak notatnik czy  na pulpicie komputera, telefonu.

  Dodatkowe zabezpieczenia - co oferuje współczesna technologia

  Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy dodatkowo zabezpieczyć nasze urządzenia lub aplikacje. Czasami, jak to jest w przypadku systemów biometrycznych, umożliwiają one szybkie i wygodne logowanie za pomocą technologii rozpoznawania twarzy, czytnika tęczówek oka lub skanera linii papilarnych. Większość nowych komputerów i smartfonów ma wbudowane czytniki biometryczne. Wystarczy tylko odpowiednio skonfigurować procesy logowania, do czego bardzo zachęcamy.

  Innym dostępnym rozwiązaniem jest klucz bezpieczeństwa. To urządzenie podobne do pendrive'ów, które zapewniają bezpieczny dostęp do kont online. Po włożeniu takiego klucza do portu USB komputera, musisz wprowadzić dodatkowy kod lub zatwierdzić logowanie przyciskiem na kluczu. Takie urządzenie U2F można kupić nawet online – koszt jednorazowy to około 200 zł. Są też bardziej zaawansowane  i jednocześnie droższe klucze z czytnikiem biometrii. Klucz U2F jako bezpieczny sposób autoryzacji będzie już niedługo dostępny w naszym Banku.

  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Bankiem.

  Nie masz czasu nas odwiedzić? Skontaktuj się z nami!

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym miejscu. Skorzystaj z formularza kontaktowego i zamów wizyte online.

  Nie zwlekaj!! Zgłoś się na podany adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zadzwoń!! (rozwiń aby zobaczyć adresy i nr telefonów)
  Oddział Adres godziny pracy telefon/mail Bankomat
  BS Gliwice Centrala Gliwice
  ul. Dworcowa 41
  Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek 07:30-15:30
  Piątek 08:30-14:30
  kontakt tel. od 08:00-15:00
  32-30-20-100
  32-30-20-196
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Bankomat 24h
  Wpłatomat 24h
  Oddział Gliwice Gliwice
  ul. Dworcowa 41
  Poniedziałek, Wtorek, Środa 08:30-16:30
  Czwartek 08:30-16:00
  Piątek 08:30-14:30
  32-231-72-65
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Bankomat 24h
  Wpłatomat 24h 
  Oddział Pyskowice Pyskowice
  pl. Piłsudskiego 4
  Poniedziałek, Środa 08:30-16:30
  Wtorek, Czwartek 08:30-16:00
  Piątek 08:30-15:00
  32-233-33-83
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Bankomat 24h
  Wpłatomat 24h
  Oddział Lubliniec Lubliniec
  pl. K. Mańki 10
  Poniedziałek, Wtorek, Środa 08:30-16:30
  Czwartek 08:30-16:00
  Piątek 08:30-14:30
  34-353-10-26
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Bankomat 24h
  Filia Sośnicowice Sośnicowice
  ul. Rynek 14
  Poniedziałek - Piątek
  08:30-16:00
  32-238-73-75
  32-238-73-76
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Bankomat 24h
  Filia Ciasna Ciasna
  ul. Zjednoczenia 15
  Poniedziałek - Piątek
  08:00-15:30
  34-353-56-14
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Bankomat 24h

  lub skorzystaj z formularza kontaktowego pod przyciskiem "Napisz do nas"

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521