Zmiana autoryzacji transakcji dokonywanych przy użyciu usługi Google Pay

 

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że Zespół Google Pay, ogłosił w Polsce zmianę sposobu autoryzacji transakcji limitu 100 złotych – z dotychczas obowiązkowego podania PIN na weryfikację tożsamości posiadacza karty na telefonie.

Zmiana ma na celu m.in. ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa (poprzez brak konieczności dotykania klawiatury terminala płatniczego). Nowa metoda autoryzacji pozwoli użytkownikom Google Pay płacić jeszcze łatwiej, szybciej i jeszcze bardziej bezkontaktowo, z zachowaniem bezpieczeństwa płatności mobilnych. W miejsce dotychczasowego obowiązku podania kodu PIN, użytkownik telefonu zostanie poproszony o odblokowanie telefonu w celu potwierdzenia tożsamości poprzez autentykację:

  • biometrią – (w zależności od używanego modelu telefonu może to być odcisk palca lub skan tęczówki) lub
  • wiedzą – (zgodnie z ustawieniami telefonu – PIN lub tzw. wzór odblokowania)

Pełna lista akceptowanych metod autoryzacji dostępna jest na stronie www poświęconej usłudze Google Pay.

Zmiana będzie wprowadzana stopniowo dla wszystkich użytkowników Google Pay wraz z aktualizacją aplikacji na urządzeniach. Po aktualizacji kod PIN do karty nie będzie już wymagany poza pojedynczymi wyjątkami (np. wypłaty z bankomatów).