Ustawowe Wakacje Kredytowe

29-07-2022

Już od 29.07. br. będziecie mogli Państwo złożyć w naszym Banku wniosek o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego „Wakacje kredytowe”. W ramach uprawnienia ustawowego można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego udzielonego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maks. 8 miesięcy w latach 2022 - 2023. Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Ustawowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

 • Spłatę kredytu możecie Państwo zawiesić:
  • - na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
  • - na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
  • - po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.
 • Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli:
  • - umowa kredytu została zawarta przed 1.07.2022 r.
  • - okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
 • W naszym Banku możliwe jest złożenie wniosku o wakacje kredytowe odrębnie dla roku 2022 i 2023. Wniosek na rok 2022 udostępnimy Państwu w dniu wejścia w życie Ustawy.
 • Okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z dniem przyjęcia w Banku wniosku, z zastrzeżeniem, że złożony i przyjęty został on przed terminem płatności raty kredytu. Oznacza to, że jeśli dzień płatności raty przykładowo przypada na 4 sierpnia, to czas na złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku jest do 3 sierpnia. Wniosek złożony w dniu płatności raty nie zostanie przyjęty.
 • Wniosek składają wszyscy współkredytobiorcy. W przypadku braku podpisów wszystkich współkredytobiorców na wniosku, będziemy honorować pełnomocnictwa przez Nich udzielone.
 • Wniosek może być złożony:
  • Osobiście w placówkach Banku w godzinach ich otwarcia,
  • Drogą pocztową, z uwzględnieniem daty wpływu wniosku do Banku,
  • Elektronicznie, poprzez przesłanie wniosku na adres mailowy placówki Banku, w której została zawarta umowa kredytowa,
 • Adresy pocztowe oraz mailowe Banku Spółdzielczego w Gliwicach
 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie będą realizowane płatności związane z umowę kredytową – nie będziemy naliczać odsetek ani pobierać innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych jeśli masz z nami podpisaną umowę ubezpieczenia.
 • Okres kredytowania i daty umowne przedłużymy o okres zawieszenia spłaty rat kapitałowych kredytu.
 • Skorzystanie z wakacji kredytowych nie wymaga podpisywania aneksu.
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej

Zostanie udostępniona możliwość składania wniosków elektronicznie w bankowości internetowej na stronie bsgliwice24.pl.

Dla ułatwienia komunikacji podajemy Państwu dane kontaktowe: Placówki Banku Spółdzielczego w Gliwicach

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521