Telefoniczne próby podszywania się pod infolinię Banku BPS

Ostrzegamy przed telefonami od nieznanych Ci osób, które podają się za pracowników infolinii banku, powołują się na względy bezpieczeństwa i próbują pod różnymi pretekstami pozyskać Twoje dane osobowe i dane poufne.

O co mogą prosić Cię osoby, które podszywają się pod pracowników infolinii banku?

  • o podanie poufnych danych, np. nr Pesel, loginów czy haseł.
  • o pobranie i zainstalowanie na telefonie, tablecie lub komputerze nieautoryzowanego, podejrzanego oprogramowania.
  • o podanie kodów dostępowych i autoryzacyjnych.

W rzeczywistości oszuści chcą zdobyć Twoje:

  • dane do logowania do bankowości elektronicznej
  • narzędzie autoryzacyjne

Tak wyłudzone dane można użyć do wykonania przelewu z Twojego konta na nieznany Ci rachunek.

Pamiętaj!

  1. Bank Spółdzielczy w Gliwicach nigdy nie dzwoni do Klientów z numeru infolinii oraz nie wymaga instalacji na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej, żadnego dodatkowego oprogramowania.
  2. Pracownik banku podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie mu haseł dostępu do żadnego z serwisów (internetowego, mobilnego).

W sytuacji, gdy odbierzesz telefon od osoby podającej się za pracownika banku, masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub innych danych, jak również w każdym innym przypadku, w którym podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa, podejrzana lub wzbudzi Twoje zaniepokojenie, skontaktuj się z Bankiem.