Podjęcie decyzji przez PFR oraz harmonogram spłat w procesie umorzeń

Szanowni Klienci

W związku z wdrożeniem przez PFR procesu wydania decyzji w sprawie umorzenia Subwencji Finansowej, uprzejmie informujemy :

  1. PFR wydał Komunikat w sprawie wydawania decyzji o statusie stopped, która wstrzymuje wydanie decyzji umorzeniowej.

Po rozpatrzeniu złożonego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, PFR podejmuje jedną z trzech decyzji:

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi,
  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości,
  • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi – decyzja stopped.

Decyzje PFR o statusie stopped.

Decyzje stopped co do zasady wstrzymuje wydanie właściwej decyzji umorzeniowej. Każda z decyzji w opisie ma powód wstrzymania. Na jego podstawie, Bank podejmuje kontakt z Klientem, celem wyjaśnienia okoliczności, co do których PFR ma wątpliwości.

Wyjaśnienie okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego. Po ich wyjaśnieniu, PFR wyda decyzję, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej.

  1. Harmonogram spłat w procesie umorzeń.

Wraz z decyzją PFR, w bankowości elektronicznej (IB), został udostępniony harmonogram spłat zawierający wysokość i terminy spłat rat.

Spłaty należy dokonywać na podany rachunek do spłat, z terminem ustalonym na 25 dzień każdego miesiąca, przy czym jeśli podany dzień do spłaty raty jest dniem wolnym od pracy, dniem spłaty raty jest pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie.  

Aby dokonać częściowej spłaty/ nadpłaty, która jednorazowo pomniejszy saldo subwencji finansowej do spłaty, konieczne jest złożenie w Banku  deklaracji chęci dokonania nadpłaty.

Minimalna kwota nadpłata, która może zostać uznana jako kwota nadpłaty powinna obejmować kwotę nadpłaty subwencji finansowej  odpowiadającą co najmniej dwukrotności raty subwencji finansowej.

Deklaracja nadpłaty przez Beneficjenta powinna odbyć się w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty.

Wzór dyspozycji wcześniejszej spłaty jest dostępny            TUTAJ.

Klient wraz z deklaracją chęci dokonania nadpłaty deklaruje jej wartość i sposób w jaki ma zostać ona rozliczona :

  • w celu zmniejszenia wartości rat kapitałowych – wymagane jest przedstawienie nowego Harmonogramu Spłat uwzględniającego nadpłacony kapitał z równymi ratami kapitałowymi rozłożonymi na cały pozostały okres spłaty subwencji finansowej, lub
  • w celu skrócenia okresu spłaty Subwencji Finansowe - w bankowości elektronicznej Bank przedstawia nowy Harmonogramu spłat.

Aby  dokonać całkowitej spłaty subwencji finansowej należy złożyć deklarację chęci dokonania wcześniejszej całkowitej spłaty.

Dyspozycja złożenia deklaracji chęci dokonania częściowej spłaty lub wcześniejszej całkowitej spłaty winna być złożona na piśmie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z n/w osobami :

  1. Agnieszka Rewucka - tel. 32 30 30 155, 601 923 922, e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Elżbieta Buczak - 32 30 20 180, e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.