Komunikat - wskaźnik LIBOR CHF

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r., w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR), od 1 stycznia 2022 roku, wskaźnik LIBOR CHF zostanie zastąpiony wskaźnikiem SARON.

Więcej na: zbp.pl