Komunikat - wskaźnik LIBOR CHF

31-12-2021

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r., w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR), od 1 stycznia 2022 roku, wskaźnik LIBOR CHF zostanie zastąpiony wskaźnikiem SARON.

Więcej na: zbp.pl

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521