Komunikat

29-03-2023

Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuację na Ukrainie, oraz to, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, prosimy aby przekazy przychodzące i wychodzące zawierały pełne dane adresowe odbiorcy / nadawcy po stronie ukraińskiej: nazwa, okręg (oblast), kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy. Przekazy bez danych adresowych nie będą realizowane. Prosimy o poinformowanie swoich kontrahentów. Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006;

- ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich.

Bank Spółdzielczy w Gliwicach
ul. Dworcowa 41
44-100 Gliwice

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521