Informacje dotyczące transakcji wykonywanych przez Klientów Banku w związku z brexitem

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w związku faktem, iż

  • Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE)
  • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

od 01.01.2021r. zmienią się zasady obsługi transakcji wykonywanych przez Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach w następujących obszarach:

  1. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym (skup i sprzedaż): - opłaty za przelewy dewizowe wejściowe oraz wyjściowe jako niespełniające wymagań dla przelewu SEPA będą pobierane zgodnie z obowiązującą TOiP.
  2. Wypłata gotówki: - transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych będą realizowane zgodnie z obowiązującą TOiP jako transakcje wykonywane poza terenem EOG.
  3. Podstawowy rachunek płatniczy: - na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwe realizowanie przelewów do UK z podstawowego rachunku płatniczego oraz korzystnie z usług płatniczych na terytorium UK (wypłaty gotówki, wykonywanie transakcji).