Skip to main content
 • PSD2

  PSD2

  PSD2 (2nd Payment Services Directive)

  to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Zastąpiła dyrektywę PSD sprzed ponad 10 lat. Zmianę wymusił wzrost znaczenia usług świadczonych przez Internet, w tym rozwój płatności elektronicznych i mobilnych. PSD2 ma ułatwić dalszy rozwój e-gospodarki, obniżyć koszty oraz podnieść bezpieczeństwo transakcji. Reguluje i standaryzuje też nowe usługi płatnicze w wymiarze międzynarodowym, zabezpieczając interes konsumentów w całej Europie. W Polsce termin wdrożenia zgodnych z nią rozwiązań minął 14 września 2019 r.

  PSD2 daje początek erze tzw. otwartej bankowości. Wprowadza na rynek usług płatniczych nową kategorię usługodawców – tzw. podmioty  trzecie (TPP - Third Party Provider) i nowe typy usług. W uproszczeniu – zewnętrzna firma (może to być inny Bank) ze stosownym certyfikatem oraz za zgodą użytkownika bankowości elektronicznej będzie mogła m.in. uzyskać informację o rachunku płatniczym Klienta (AIS), inicjować płatność z jego rachunku (PIS) czy potwierdzić dostępność środków na jego rachunku (CAF). Nowe usługi będą świadczone w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej banków, które otwierają się na współpracę z TPP.

  Dyrektywa PSD2 wprowadza istotne zmiany w zakresie autoryzacji transakcji dokonywanych za pośrednictwem e-bankowości. Tzw. silne uwierzytelnianie

  Silne uwierzytelnianie wprowadza dodatkowe wymogi bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania (czyli tego, w jaki sposób klienci potwierdzają, że są osobami, za które się podają). Oznacza to, że klienci będą zobowiązani stosować dodatkową formę weryfikacji swojej tożsamości. Jest to tak zwane uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), czyli proces, w którym tożsamość użytkownika jest weryfikowana z wykorzystaniem dwóch niezależnych elementów należących do jednej kategorii:

  Nowości

  ! Bezpieczniejsze akceptacje Twoich transakcji

  Niektóre z operacji finansowych będą wymagały od Ciebie użycia tzw. silnego uwierzytelniania czyli dwuetapowego potwierdzania Twojej tożsamości. Możemy poprosić Cię o weryfikację za pomocą hasła SMS, m.in.:

  • podczas sprawdzania historii transakcji starszej niż 90 dni,
  • raz na 90 dni, lub jeśli tak zdecydujesz – każdorazowo w trakcje logowania do Internet Bankingu

  ! Płatności kartą

  Zwiększone bezpieczeństwo płatności kartą podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Możemy poprosić Cię, abyś potwierdził kodem PIN również transakcje poniżej 50 zł.

   

  ! Szybsze reklamacje

  Skrócony został czas rozpatrywania składanych reklamacji dotyczących usług płatniczych - z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych. Maksymalny termin odpowiedzi na taką reklamację wyniesie teraz 35 dni roboczych - poprzednio 60 dni kalendarzowych.

   

  ! Ograniczenie odpowiedzialności za transakcje kartą

  W przypadku kradzieży lub zgubienia karty/telefonu, Twoja odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje została zmniejszona z 150 do 50 euro.

   

  Pamiętaj !

  ! Nie przekazuj nikomu swoich danych do logowania i autoryzacji. Dostawcy usług TPP powinni korzystać ze specjalnego interfejsu dostępowego, dlatego nie będą wymagali od Ciebie żadnych informacji.

  ! Do bankowości internetowej BS Gliwice loguj się tylko na stronie www.bsgliwice.pl.

  ! W przypadku, gdy zainicjujesz zlecenie płatnicze na wybraną usługę świadczoną przez TPP sprawdź, czy ten podmiot jest certyfikowanym dostawcą usług zarejestrowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521