BLOKOWANIE I ODBLOKOWYWANIE DOSTĘPU DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

1. Blokowanie dostępu do bankowości elektronicznej:
Zablokować dostęp do systemu bankowości elektronicznej możesz poprzez:
- trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła na stronie logowania do usługi lub,
- telefonicznie w godzinach pracy banku (Kontakt),
- osobiście w jednostce Banku (Placówki),
- wysłanie wiadomości SMS z numeru telefonu, na który  przesyłane są kody do autoryzacji transakcji (o treści bi#identyfikator na numer +48 724-725-382)
- wysłanie wiadomości SMS z dowolnego numeru telefonu (o treści bi#identyfikator#PESEL na numer +48 724-725-382).


2. Odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej:
Odblokować dostęp do systemu bankowości elektronicznej możesz:
- osobiście w jednostce Banku