Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

rko zus

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do 35. miesiąca. Nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

Wniosek przez portal Emp@tia i bankowość elektroniczną mogą złożyć tylko rodzice dziecka, którzy mają numer PESEL.  Jeśli rodzic złoży wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, to ZUS sprawdzi, czy ma on profil na PUE ZUS. Jeśli nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład założy mu taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy. Potwierdzenie założenia profilu otrzyma na adres e-mail, który poda we wniosku. ZUS założy profil na PUE ZUS, aby wnioskodawca miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu oraz aby ZUS mógł kontaktować się z nim w sprawie świadczenia.

Bank Spółdzielczy w Gliwicach umożliwia składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej . Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, Klient wybiera wniosek, który chce złożyć, w tym przypadku Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

rko

 Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajduje się na stronie: Rodzinny kapitał opiekuńczy - Świadczenia - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS