Gwarancje COSME

 • Bank Spółdzielczy w Gliwicach na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (w tym rolnikom), posiadającym zdolność kredytową, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

  Podstawowe parametry gwarancji COSME:

  • gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis),
  • gwarancja dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego, w tym również rolników indywidualnych,
  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,
  • minimalna kwota kredytu wynosi 50 tys. zł,
  • minimalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł,
  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. zł,
  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 39 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 30 czerwca 2021 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych.

   

  Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

  Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

  www.bgk.pl

   

  • Do kredytów z gwarancją COSME nie jest naliczana pomoc publiczna w formule pomocy de minimis, co jest alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis,
  • Atrakcyjne zabezpieczenie kredytów obrotowych i inwestycyjnych bez zastawiania własnego majątku,
  • Oszczędność czasu – wszystkie formalności związane z gwarancją załatwiane są bezpośrednio w Banku Spółdzielczym w Gliwicach,
  • Szeroki zakres finansowania.
 • Opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1%  od kwoty gwarancji (0,7% w pierwszym roku kredytowania dla gwarancji do kredytu obrotowego, jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do  30 czerwca 2021 r.) zgodnie z           Tabelą opłat i prowizji

  Informacje dotyczące opłat znajdą Państwo również w „Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych” dostępnej na stronie internetowej https://www.bgk.pl/informacje/taryfa-oplat-i-prowizji

   

   

 • Serdecznie zapraszamy do kontaktu

  Napisz do nas, zadzwoń, lub odwiedź nas w wybranej placówce.

  Formularz kontaktowy

  Dane teleadresowe naszych placówek