• Koronawirus - informacje

KORONAWIRUS-INFORMACJE

 • Tarcza Finansowa PFR


  Uprzejmie informujemy że dla klientów bankowości internetowej została udostępniona instrukcja opisująca sposób składania oświadczenia o rozliczeniu Tarczy 2.0.

  Instrukcja dla Mikrofirm

  Instrukcja dla MŚP

  Poniżej znajdują się dane kontaktowe osób, które zajmują się obsługą składania oświadczeń w ramach Tarczy 2.0.

  • Agnieszka Rewucka : 32 30 20 155, 601 923 922, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Elżbieta Buczak :  32 30 20 180, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Tarcza Finansowa PFR


  Bezpłatne szkolenia online organizowane przez PFR dotyczące procesu umorzeń – Tarcza Finansowa 2.0

  Uprzejmie informujemy, że PFR organizuje bezpłatne szkolenia online dla Małych i Średnich Przedsiębiorców w zakresie zasad rozliczenia subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Szkolenia będą odbywać się codziennie o godzinie 13:00 do 19 listopada z wyjątkiem dni wolnych. Przewidywany czas szkolenia to około 1,5h.

  PFR uruchomił stronę umożliwiającą bezpośrednie, indywidualne zapisy na szkolenia pod poniższym linkiem:

  https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr-2-0/

   

  Tarcza Finansowa PFR


  Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

  Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach.

  W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

  W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

  W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:

  • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
  • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
  • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

  Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

  Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składany był wniosek o udzielenie wsparcia. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek.

  Rozlicznie Przedsiębiorców z sektora MŚP

  W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia subwencji jest:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
  • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

  Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

  Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

  Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

  Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro

  W przypadku Mikroprzedsiębiorców subwencja finansowa podlega całkowitemu zwolnieniu z obowiązku zwrotu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

  • nieprzerwanego utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz
  • utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

  PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

  Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorstw zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez Mikroprzedsiębiorstwo przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

  Wymagane oświadczenia i inne informacje

  • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
  • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
  • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

  Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

  Planowane szkolenia i informacje

  Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

  Tarcza Finansowa PFR


  Dokumenty do pobrania:

  W związku z programem Tarcza Finansowa PFR 2.0 poniżej zamieszczamy dostępne instrukcje dla Klientów - jak składać wnioski o subwencję.

  Instrukcja dla Mikrofirm

  Instrukcja dla MŚP

  Formularz zgłoszenia Tarcza PFR 2.0

  Najczęściej zadawane pytania:

  https://pfrsa.pl/dam/jcr:152ef253-9dce-4a43-aa44-95240f3dd8d0/qa_tarcza_finansowa_20.pdf

   

  Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

  Zapoznaj się z ofertą szkoleń PFR na temat Tarczy Finansowej PFR 2.0 – ZOBACZ:     https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0/

  Tarcza Finansowa PFR


  Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydał komunikat w sprawie przelewu praw lub obowiązków z umowy subwencji na osobę trzecią przez beneficjentów Programu „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”.

  PFR uznał, że nie ma podstaw do wyrażenia zgody na dokonanie przez beneficjenta Programu przelewu praw lub obowiązków z umowy finansowej na jakąkolwiek osobę trzecią w drodze czynności prawnej skutkującej sukcesją syngularną.

  Link do treści całego Komunikatu, w którym PFR przedstawia wyjaśnienia w powyższej sprawie:

  https://pfrsa.pl/dam/jcr:2408855a-3a98-408a-89f0-4b99f184cdf9/Komunikat%20PFR_14_20210216.pdf

  Tarcza Finansowa PFR


  Szanowni Klienci!

  Informujemy, że zakres kodów PKD biorących udział w programie Tarcza Finansowa 2.0 zwiększył się z 45 do 54 kodów. Dodatkowe kody objęte programem dotyczą następujących branż:

  1) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  2) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 3) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  4) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 5) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  6) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  7) 85.59.A Nauka języków obcych;
  8) 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
  9) 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

  Ponadto PFR zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący interpretacji warunku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach określonych kodów PKD objętych Tarczą Finansową 2.0. Komunikat jest dostępny pod linkiem:

  https://pfrsa.pl/dam/jcr:6540bbcd-724a-4e79-9c07-8dfb92d02c99/komunikat-pfr-tf-msp-20-nr-2-20210201.pdf

  Najczęściej zadawane pytania

  Najnowsza wersja pytań i odpowiedzi przygotowanych przez PFR dotyczących Tarczy Finansowej 2.0. dostępna jest na stronie PFR pod linkiem:

  https://pfrsa.pl/dam/jcr:152ef253-9dce-4a43-aa44-95240f3dd8d0/qa_tarcza_finansowa_20.pdf

  Tarcza Finansowa PFR


  Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Gliwicach mogą składać odwołania od decyzji PFR oraz zgłoszenia wyjaśniające w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

  Odwołanie można złożyć ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej w razie otrzymania decyzji:

  1. pozytywnej o przyznaniu całej kwoty subwencji finansowej;
  2. częściowo pozytywnej o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie niższej od wnioskowanej.

  UWAGA:

  • można złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej decyzji PFR;
  • przed złożeniem odwołania Klient powinien:
  1. wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. z ZUS lub właściwym US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku,
  2. upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach;
  • każde odwołanie może zostać złożone od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.;
  • musi być złożone w tym samym Banku co był składany wniosek pierwotny,
  • odwołanie nie przysługuje:
  1. od decyzji PFR odmawiającej przyznania subwencji finansowej,
  2. dopóki PFR nie rozpozna wniosku lub pierwszego odwołania;
  • odwołanie może zostać złożone przez inną osobę upoważnioną, która złożyła wniosek.

  Odwołania w zakresie, w jakim zostaną uwzględnione przez PFR oraz decyzji PFR, wydane w odpowiedzi na wniosek i w odpowiedzi na każde odwołanie stają się integralnymi częściami Umowy Subwencji Finansowej i modyfikują stosunek prawny wynikający z Umowy Subwencji Finansowej.

  Zgłoszenie wyjaśniające można złożyć w razie otrzymania decyzji negatywnej w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przyczyn odmowy udzielenia subwencji finansowej.

  Tarcza Finansowa PFR


  Informujemy, że PFR przedstawił na swojej stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące definicji Kosztów Stałych, które są wyliczane do określenia wysokości subwencji finansowej dla podmiotów o statusie MŚP.

  Link do wyjaśnień:

  https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/wyjasnienie-dotyczace-definicji-kosztow-stalych-oraz-zasad-wydatkowania-uzyskanej-subwencji-finansowej.html

   

  Tarcza Finansowa PFR


  W związku z programem Tarcza Finansowa PFR 2.0 poniżej zamieszczamy dostępne instrukcje dla Klientów - jak składać wnioski o subwencję.

  Instrukcja dla Mikrofirm

  Instrukcja dla MŚP

  Tarcza Finansowa PFR


  Tarcza Finansowa PFR 2.0

  Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza .

  Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej naszego Banku.

  W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

  Składając Wniosek, przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania do Banku dokumentów poświadczających umocowanie osoby upoważnionej przed podpisaniem umowy subwencji finansowej, w tym do:

  • przekazania pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie osoby upoważnionej do złożenia oświadczeń woli i wiedzy w celu lub w związku z zawarciem umowy subwencji finansowej, przy czym pełnomocnictwo powinno zostać: (A) podpisane przez osobę/y umocowaną/e do działania w imieniu przedsiębiorcy przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego (podpis powinien zostać zamieszczony wewnątrz pliku w formacie PAdES), (B) udzielone w treści odpowiadającej dokumentowi znajdującemu się pod wskazaną ścieżką - https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf, oraz (C) przekazane w formacie PDF;
  • przekazania do Banku odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy), z którego będzie wynikało umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa, albo umocowanie osoby upoważnionej do samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy;
  • przekazania do Banku innych dokumentów wyjaśniających ewentualne rozbieżności pomiędzy dokumentami wskazanymi powyżej a stanem faktycznym (np. dokument poświadczający zmianę nazwiska); lub wskazania we wniosku danych osoby upoważnionej oraz osób, które złożyły podpisy pod pełnomocnictwem.
  1. Program Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm

  Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o finansowanie, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR 45 kodów PKD  -       Tarcza_Finansowa_PFR_lista_PKD.pdf
  • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

  UWAGA:

  Na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

  • Dla przedsiębiorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie:
   • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo
   • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
  • Dla przedsiębiorcy: (I) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
  • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
  • rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  • złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne
   w ramach tarcz antykryzysowych

  nie będzie uznawane za zaległości.

  Jakie są warunki finansowania?

  Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę  działalności gospodarczej, w tym:

  • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
  • kosztów zakupu towarów i materiałów;
  • kosztów usług obcych;
  • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
  • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
  • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
  • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

  Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

  Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

  Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

  • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
  • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.

  Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, obliczana jest jako iloczyn liczby osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz kwoty bazowej subwencji finansowej uzależnionej od wielkości spadku przychodów przedsiębiorcy w porównywanych okresach.

  Wysokość kwoty subwencji finansowej możliwej do otrzymania przez Mikrofirmę w przeliczeniu na pełne etaty w ramach Programu 2.0 określa poniższa tabela:

  Wielkość spadku przychodów Mikrofirmy w porównywanych okresach

  Wysokość subwencji finansowej należnej Mikrofirmie

  Spadek większy lub równy 30%

  18.000 zł / osobę zatrudnioną

  Spadek większy lub równy 60%

  36.000 zł / osobę zatrudnioną

  Kwota Subwencji Finansowej, którą może uzyskać Mikrofirma, w żadnym przypadku nie może być wyższa niż:

  • 36 000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma nie otrzymała wsparcia w ramach Programu 1.0;
  • 72 000 zł na osobę zatrudnioną według stanu na dzień 30 września 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma otrzymała wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi łączne wsparcie uzyskane na osobę zatrudnioną w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0; oraz
  • 324 000 zł.

  Jakie są warunki umorzenia subwencji?

  Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona w całości w przypadku utrzymania przez Mikrofirmę:

  • działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozumianej jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia złożenia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się proces likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji; oraz
  • średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020.

  Jakie są warunki zwrotu subwencji?

  Otrzymana przez Mikrofirmę Subwencja Finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

  • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
  • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
  • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

  w każdym czasie licząc od dnia otrzymania Subwencji Finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

   

  1. Program Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla MŚP

  Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o finansowanie, wykonywał działalność gospodarczą w jednym lub więcej wskazanych przez PFR 45 kodów PKD -

   Tarcza_Finansowa_PFR_lista_PKD.pdf

  • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

  UWAGA:

  Na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

  • Dla przedsiębiorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie:
   • od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo
   • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie Kosztów Stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):
  • od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) oraz
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste);
  • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
  • Dla przedsiębiorcy: (I) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
  • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym:
  • rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  • złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne
   w ramach tarcz antykryzysowych

  nie będzie uznawane za zaległości.

  Jakie są warunki finansowania?

  Środki z subwencji finansowej mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsiębiorcę  działalności gospodarczej, w tym:

  • kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę;
  • kosztów zakupu towarów i materiałów;
  • kosztów usług obcych;
  • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego;
  • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej;
  • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych; oraz
  • wydatków na zakup sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

  Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

  Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

  Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

  • za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej;
  • będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.

  Obliczanie subwencji finansowej dla MŚP odbywa się wg. poniższych zasad:

  • subwencja finansowa udzielana jest do wysokości 70% Kosztów Stałych – faktycznej straty brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę
   z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada
   2020 r. do 31 marca 2021 r. Za okres listopad – grudzień 2020 r. na podstawie rzeczywistych Kosztów Stałych oraz za okres styczeń – marzec 2021 r. na podstawie prognozowanych Kosztów Stałych;
  • maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy dla jednego pracownika nie może przekroczyć 72 000 zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 000 zł na jednego pracownika.

  Jakie są warunki umorzenia subwencji?

  Subwencja finansowa z Tarczy 2.0. w przypadku MŚP będzie podlegała całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r.; oraz
  • rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia
   2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie;
   • Przez nadwyżkę rozumie się kwotę subwencji finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej Kosztów Stałych, w sytuacji gdy rzeczywiste Koszty Stałe okazały się niższe.
   • Natomiast na potrzeby ustalania warunków umorzenia subwencji dla MŚP nie bada się utrzymania poziomu zatrudnienia.
  • Koszty Stałe oraz wysokość przychodów wskazane we wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

  Jakie są warunki zwrotu subwencji?

  Otrzymana przez Przedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku:

  • zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej);
  • otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy); lub
  • otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

  w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

   

  Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR

  1. Upewnij się, że dane firmy widoczne w bankowości elektronicznej są aktualne (zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze).
  2. Zweryfikuj czy posiadasz odpowiednie umocowanie do złożenia wniosku i zawarcia umowy subwencji w formie elektronicznej (wydruk z CEIDG, odpis z KRS lub pełnomocnictwo).
   Jeśli z odpisu KRS lub z wydruku z CEIDG nie wynika uprawnienie do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy przez osobę składającą wniosek, niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa (zgodnego ze wzorem dostępnym na stronie PFR) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (UWAGA: profil zaufany nie spełnia warunków kwalifikowanego podpisu).
  3. Sprawdź czy na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 1 listopada 2020 r. oraz na dzień składania wniosku prowadziłeś działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z branż wskazanych przez PFR     - Tarcza_Finansowa_PFR_lista_PKD.pdf
  4. Przygotuj informacje o wysokości Przychodów w wybranych przez Ciebie okresach do porównania:
   • 1) od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, albo
   • 2) od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.
  5. Dodatkowo w przypadku MŚP przygotuj informacje o faktycznych i prognozowanych:
  • 1) przychodach w miesiącach:
   • styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień roku 2019,
   • listopad i grudzień roku 2020,
   • styczeń, luty i marzec roku 2021;
  • 2) kosztach stałych w miesiącach:
   • listopad i grudzień roku 2020,
   • styczeń, luty i marzec roku 2021.
  1. Przygotuj informację o liczbie zatrudnionych pracowników:
   • na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy (Mikrofirma/MŚP) na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na dzień 31 lipca 2020 r.
    Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną wyłącznie na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
   • na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej na dzień 30 września 2020 r.
    Za pracownika uważa się osobę fizyczną, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub osobę współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (np. umowy cywilnoprawne) oraz na którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Wlicza się także osoby np. na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich.

  UWAGA!

  Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

  Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

   

  Najczęściej zadawane pytania:

  Tutaj:          Tarcza_Finansowa_PFR_QA

  znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR.

   

  Zapoznaj się z ofertą szkoleń PFR na temat Tarczy Finansowej PFR 2.0 – ZOBACZ:     https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0/

 • Tarcza Finansowa PFR


   W związku z wdrożeniem przez PFR procesu wydania decyzji w sprawie umorzenia Subwencji Finansowej, uprzejmie informujemy :

  1. PFR wydał Komunikat w sprawie wydawania decyzji o statusie stopped, która wstrzymuje wydanie decyzji umorzeniowej.

  Po rozpatrzeniu złożonego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, PFR podejmuje jedną z trzech decyzji:

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi,
  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości,
  • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi – decyzja stopped.

  Decyzje PFR o statusie stopped.

  Decyzje stopped co do zasady wstrzymuje wydanie właściwej decyzji umorzeniowej. Każda z decyzji w opisie ma powód wstrzymania. Na jego podstawie, Bank podejmuje kontakt z Klientem, celem wyjaśnienia okoliczności, co do których PFR ma wątpliwości.

  Wyjaśnienie okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego. Po ich wyjaśnieniu, PFR wyda decyzję, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej.

  1. Harmonogram spłat w procesie umorzeń.

  Wraz z decyzją PFR, w bankowości elektronicznej (IB), został udostępniony harmonogram spłat zawierający wysokość i terminy spłat rat.

  Spłaty należy dokonywać na podany rachunek do spłat, z terminem ustalonym na 25 dzień każdego miesiąca, przy czym jeśli podany dzień do spłaty raty jest dniem wolnym od pracy, dniem spłaty raty jest pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie.  

  Aby dokonać częściowej spłaty/ nadpłaty, która jednorazowo pomniejszy saldo subwencji finansowej do spłaty, konieczne jest złożenie w Banku  deklaracji chęci dokonania nadpłaty.

  Minimalna kwota nadpłata, która może zostać uznana jako kwota nadpłaty powinna obejmować kwotę nadpłaty subwencji finansowej  odpowiadającą co najmniej dwukrotności raty subwencji finansowej.

  Deklaracja nadpłaty przez Beneficjenta powinna odbyć się w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty.

  Wzór dyspozycji wcześniejszej spłaty jest dostępny            TUTAJ.

  Klient wraz z deklaracją chęci dokonania nadpłaty deklaruje jej wartość i sposób w jaki ma zostać ona rozliczona :

  • w celu zmniejszenia wartości rat kapitałowych – wymagane jest przedstawienie nowego Harmonogramu Spłat uwzględniającego nadpłacony kapitał z równymi ratami kapitałowymi rozłożonymi na cały pozostały okres spłaty subwencji finansowej, lub
  • w celu skrócenia okresu spłaty Subwencji Finansowe - w bankowości elektronicznej Bank przedstawia nowy Harmonogramu spłat.

  Aby  dokonać całkowitej spłaty subwencji finansowej należy złożyć deklarację chęci dokonania wcześniejszej całkowitej spłaty.

  Dyspozycja złożenia deklaracji chęci dokonania częściowej spłaty lub wcześniejszej całkowitej spłaty winna być złożona na piśmie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku.

  W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z n/w osobami :

  1. Agnieszka Rewucka - tel. 32 30 30 155, 601 923 922, e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Elżbieta Buczak - 32 30 20 180, e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Tarcza Finansowa PFR


  Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju (dalej "PFR") wdrożył proces postępowań wyjaśniających dla decyzji w sprawie umorzenia Subwencji Finansowej w ramach „Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”.

  Do procedury wyjaśniającej mogą przystąpić Beneficjenci Tarczy Finansowej 1.0., którzy:

  1. złożyli Oświadczenie o rozliczeniu subwencji, jednocześnie korygując dane zaproponowane przez PFR we wniosku predefiniowanym, które to nie zostały uwzględnione przez PFR w wydanej decyzji umorzeniowej;
  2. nie złożyli Oświadczenia o rozliczeniu subwencji, a PFR wydał decyzję umorzeniową na podstawie danych przygotowanych dla nich we wniosku predefiniowanym;
  3. zgłosili się do Banku w ciągu 10 dni roboczych od dnia udostępnienia decyzji umorzeniowej z kompletem wymaganych dokumentów celem wszczęcia procedury Postępowania Wyjaśniającego.

  W przypadku złożenia Oświadczenia o rozliczeniu w treści odpowiadającej propozycji PFR - przy jednoczesnym wnioskowaniu o umorzenie w wyliczonej i wskazanej przez PFR w predefinicji wysokości - kwota umorzenia wskazana w treści Decyzji nie może być zakwestionowana w toku Postępowania Wyjaśniającego, z uwagi na jej bezsporność.

  1. Bank dokonuje selekcji otrzymanych Zgłoszeń celem ich kwalifikacji na:
   • Zgłoszenie Bankowe,
   • Zgłoszenie niekwalifikowane,
   • Zgłoszenie Kwalifikowane,
   • Zgłoszenie Informacyjne,
  2. Procedura rozpatrywania Zgłoszeń jest oparta na podstawie wytycznych z PFR, gdzie określono w każdej kategorii jakie dokumenty są wymagane i przekazywane do PFR. Zgłoszenie niekompletne nie podlega przekazaniu do PFR.
  3. Po podjęciu stosownej decyzji przez Bank lub PFR, Bank informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia Zgłoszenia.

  W niektórych przypadkach PFR może podjąć decyzję o udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenie bezpośrednio do Beneficjenta.

  Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać wszelkimi możliwymi sposobami komunikacji dostępnymi w Banku tak jak to przewidziane dla standardowego procesu reklamacyjnego.

  Termin złożenia zgłoszenia reklamacyjnego  – nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji PFR.

  Zgłoszenia reklamacyjne należy złożyć na formularzu dostępnym         TUTAJ. Formularz zawiera zdefiniowane kategorie zgłoszenia, które według PFR mogą uczestniczyć w procesie wyjaśniającym wraz z informacją o wymaganych dokumentach. Wypełniony formularz należy przekazać  na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Tarcza Finansowa PFR


  Instrukcje dla Klientów – proces umorzeń

  W związku z procesem umorzeń w ramach Tarczy Finansowej 1.0 poniżej zamieszczamy instrukcje dla Klientów pomocne przy składaniu wniosków o umorzenie.

  Instrukcja dla Mikrofirm

  Instrukcja dla MŚP

  Tarcza Finansowa PFR


  Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

   

  Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)?

  Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy dokładnie - zależy od miesiąca, w którym otrzymałeś pomoc finansową z PFR.

  Opisana niżej procedura rozliczenia subwencji nie będzie Cię dotyczyła, jeśli:

  • dokonałeś spłaty subwencji finansowej w całości, lub
  • PFR wystosował w stosunku do Ciebie wezwanie do zwrotu subwencji finansowej.

  Pamiętaj: co do zasady cały proces rozliczenia subwencji będzie odbywać się w bankowości elektronicznej. Przeprowadzić go będzie mogła – jednoosobowo – osoba, która posiada dostęp do Twojej bankowości elektronicznej. Może to być sam beneficjent albo osoba działająca w jego imieniu.

  W przypadku, gdy osoba działająca w imieniu beneficjenta będzie reprezentować go na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to nie będzie przekazywane wraz z oświadczeniem o rozliczeniu, ale jego przedłożenie może być wymagane w przypadku kontroli ze strony PFR.

  Poniżej wyjaśnimy krok po kroku jak taki proces będzie przebiegał.

  Krok 1. Otrzymanie propozycji PFR

  Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje Bank. Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia Ci subwencji finansowej, przedstawimy Ci - w bankowości elektronicznej - propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez beneficjenta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.

  Pamiętaj: Na początku, po otrzymaniu tej propozycji PFR, będziesz mógł się z nią tylko zapoznać, co oznacza, że nie będziesz miał możliwości natychmiastowego podpisania tej wstępnej wersji oświadczenia o rozliczeniu i jego złożenia. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyskasz dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Ciebie oświadczenia o rozliczeniu subwencji.

  Przypomnijmy, oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej masz obowiązek złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia Ci subwencji finansowej.

  Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia

  Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej zweryfikuj jego treść. Sprawdź m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Uzupełnij wymagane oświadczenia.

  Pamiętaj: co do zasady, podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzasz się z wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będziesz mógł później zakwestionować tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

  Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych

  Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola będziesz jednak musiał wypełnić sam. Chodzi tu o wypełnienie:

  • oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
  • oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
  • innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

  Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie Ci przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia.

  Będziesz mógł zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie.

  Pamiętaj: sprawdź wszystkie dane zawarte w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnij je w odpowiednich urzędach, jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia, ale nie zapomnij o terminie na jego złożenie.

  Krok 4. Podpisanie oświadczenia

  Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez Bank.

  Krok 5. Weryfikacja Twojego oświadczenia przez PFR

  Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

  Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR

  Po rozpatrzeniu Twojego oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (dot. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji.

   

  Pamiętaj: subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w kwocie wskazanej w treści decyzji PFR, zgodnie z otrzymanym przez Ciebie od Banku harmonogramem spłat.

  Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, będzie spłacana w nie więcej niż 24 miesięcznych ratach, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono Ci subwencję finansową;

  • decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programowe, co powoduje obowiązek zwrotu całej otrzymanej subwencji finansowej.

  Pamiętaj: w takim przypadku subwencja finansowa będzie podlegać zwrotowi w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji PFR;

  • decyzję informującą o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. W takim przypadku:

  - PFR poinformuje Cię o przyczynach takiego stanu rzeczy,

  - wyjaśnienie tych okoliczności nastąpi w ramach postępowania wyjaśniającego,

  - po ich wyjaśnieniu, PFR wyda jedną z decyzji opisanych powyżej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia decyzji informującej o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiały ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przez PFR wydłużony.

  Pamiętaj: Decyzja określająca wysokość subwencji finansowej podlegającej zwrotowi albo decyzja informująca o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi, zostaną udostępnione Ci w terminie 15 dni roboczych licząc od ostatniego dnia terminu na złożenie oświadczenia o rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

  Uwaga!

  Wysokość Subwencji Finansowej podlegającej rozliczeniu odpowiada saldu subwencji finansowej aktualnemu na dzień sporządzenia przez PFR propozycji w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi.

  Ważne:

  W postępowaniu wyjaśniającym, będziesz mógł zwrócić się do PFR – za pośrednictwem Banku – z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, wskazanej Ci w decyzji PFR. W takim przypadku będziesz jednak musiał udokumentować różnice pomiędzy treścią tej decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym. Musisz także pamiętać, że złożenie zapytania nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR. Na złożenie zapytania dot. wysokości subwencji finansowej do zwrotu, wskazanej w decyzji PFR, będziesz miał 10 dni roboczych od dnia udostępnienia Ci tej decyzji.

   

  Instrukcje dotyczące procesu rozliczeń:

  Instrukcja dla Mikrofirm

  Instrukcja dla MŚP

   

  Najczęściej zadawane pytania

  Najnowsza wersja pytań i odpowiedzi przygotowanych przez PFR dotyczących Tarczy Finansowej 1.0 dostępna jest na stronie PFR pod linkiem:

  https://pfrsa.pl/dam/jcr:5b6e4f2e-01c0-4be9-bd41-7f2fe869af15/Q&A-tarcza-finansowa-pfr-1-0

  Tarcza Finansowa PFR


  Tarcza Finansowa 2.0 już wkrótce

  Informujemy, że Tarcza Finansowa 2.0 dla przedsiębiorców będzie dostępna w Banku Spółdzielczym w Gliwicach. Tak jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0, wnioski będzie można składać wyłącznie poprzez bankowość internetową. Proces składania wniosków również i tym razem będzie prosty i intuicyjny.

  Przewidywany termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków przez PFR to 15 stycznia 2021 r. W zależności od uzyskania zgody Komisji Europejskiej wyżej podany termin może ulec zmianie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o wszelkich nowych informacjach dotyczących Tarczy Finansowej 2.0.

  Najistotniejsze założenia dotyczące warunków i zasad wsparcia w ramach Tarczy Finansowej 2.0 obejmują następujące parametry:

  W Tarczy Finansowej 2.0 dla mikrofirm – budżet do 3 mld zł:

  • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
  • obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
  • subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego
  • subwencje do maksymalnej kwoty: 324 tys. zł
  • wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów
  • dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min. 30% w związku z COVID-19
  • środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2021 r. i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

  W Tarczy Finansowej 2.0 dla małych i średnich firm – budżet do 7 mld zł 

  • dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności
  • obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
  • dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
  • subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
  • wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
  • dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min. 30% w związku z COVID-19
  • środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto.

  Wykaz branż przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0 określony jest m.in. na stronie www Polskiego Funduszu Rozwoju pod linkiem:

  https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firmposzkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html

  Tarcza Finansowa PFR


  ZASADY ZWROTU SUBWENCJI Z TARCZY PFR

   

  W § 3 każdej umowy subwencji finansowej zawartej z PFR (wystandaryzowany wzór), opisane zostały zasady zwrotu subwencji.

  Poniżej, celem przypomnienia Państwu tych zasad, przedstawiamy ich podstawowe założenia.

  MIKROFIRMY

  • 25% kwoty subwencji podlega zwrotowi w każdym przypadku.
  • W celu zachowania 75% kwoty subwencji muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
  • nieprzerwane prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
  • utrzymanie średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy na poziomie 100%.
  • Od 25% do 75% kwoty subwencji podlega zwrotowi gdy zostaną spełnione następujące warunki:
  • nieprzerwane prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
  • utrzymanie średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy na poziomie:
  • od 50% do 100% – w takim przypadku zwrotowi podlega dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,lub niższym niż 50% - w takim przypadku zwrotowi podlega dodatkowo 50% kwoty subwencji.
  • 100% kwoty subwencji podlega zwrotowi w każdym z następujących przypadków:
  • zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego przedsiębiorcy w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
  • rozpoczęcie postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

   

  MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

   

  • 25% kwoty subwencji podlega zwrotowi w każdym przypadku.
  • W celu zachowania 75% kwoty subwencji muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
  • nieprzerwane prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
  • utrzymanie średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy na poziomie 100%,
  • odnotowanie i wykazanie straty na sprzedaży netto na poziomie większym niż 25% kwoty subwencji.
  • Od 25% do 75% kwoty subwencji podlega zwrotowi gdy zostaną spełnione następujące warunki:
  • nieprzerwane prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
  • utrzymanie średniej liczby pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r. rozumianego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31.12.2019 r. oraz 30.06.2019 r. na poziomie:
  • od 50% do 100% – w takim przypadku zwrotowi podlega dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
  • lub niższym niż 50% - w takim przypadku zwrotowi podlega dodatkowo 25% kwoty subwencji,
  • odnotowanie i wykazanie straty na sprzedaży netto – w takim przypadku subwencja podlega zwrotowi dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 01.02.2020 r. lub od miesiąca, w którym została udzielona subwencja, w zależności od formy działalności rozumianej jako:
  • dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów,
  • dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty,
  • dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży.
  • 100% kwoty subwencji podlega zwrotowi w każdym z następujących przypadków:
  • zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego przedsiębiorcy w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
  • rozpoczęcie postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

   

  Tarcza Finansowa PFR


  Wszelkie potrzebne informacje do składania wniosków Umocowanie-Pełnomocnictwo dla Beneficjenta znajdują się w załączniku:

  Pomoc - wniosek Umocowanie-Pełnomocnictwo dla Beneficjenta

  Tarcza Finansowa PFR


  Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

  W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

  W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

  Należy pamiętać, że:

  • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
  • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

   

  Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Dokumenty będzie można przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

  1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek lub na wskazany na adres mailowy,
  1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres Banku.

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

  W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

  UWAGA !!!!

  Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

   

  DALSZE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA ELEKTRONICZNEGO KANAŁU PRZEKAZYWANIA OPISANEJ WYŻEJ DOKUMENTACJI LUB JEJ ZATWIERDZANIA BĘDĄ PRZEDMIOTEM KOLEJNEGO KOMUNIKATU.

   

  Tarcza Finansowa PFR


   Bank Spółdzielczy w Gliwicach przypomina, że:

  • 31 lipca 2020 r. upływa termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm”.
  • do 14 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia wyjaśniające dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
  • do 30 września 2020 r. będą przyjmowane odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.
  • do 14 października 2020 r. będą przyjmowane  zgłoszenia wyjaśniające  dla odwołań złożonych do 30 września 2020 r.

  Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę i jesteś naszym Klientem, to możesz złożyć wniosek w systemie Bankowości Elektronicznej o częściowo bezzwrotną subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. To program dla tych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

  W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.


  Tarcza Finansowa PFR

  Wszystkich Klientów Banków z Grupy BPS, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki z Grupy BPS oraz instytucje państwowe.

  Strona zawiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą którego  przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR.

  Serwis dostępny jest pod adresem:

  https://mojbank.pl/nasze-spolecznosci/koronawirus-wsparcie-dla-klientow

  Strona rządowa, na której można wyszukać wsparcie dla swojej firmy w ramach tarczy antykryzysowej:

  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

  Przewodnik Tarcza Finansowa PFR. Podstawowe informacje i zasady finansowania.

  Tarcza Finansowa PFR w skrócie

  1. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników
  2. Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm
  3. Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich firm

  Tarcza Finansowa PFR pytania i odpowiedzi

  • Kalkulator subwencji - dostępny jest bezpośrednio pod adresem: https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator. Narzędzie to jest ułatwieniem dla Klientów, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o informowanie ich o możliwości skorzystania z Kalkulatora. Na stronie dodatkowo zamieściliśmy komunikat, że wyliczenia mają charakter wyłącznie poglądowy i w żaden sposób nie mogą być traktowane jako gwarancja lub zapewnienie otrzymania subwencji, w wysokości obliczonej przy jego użyciu.
  • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych:
  • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej:

  Webinarium dla Banków Spółdzielczych nt. Tarczy Finansowej PFR przeprowadzone przez Bank BPS (24.04.2020)

   

  Tarcza Finansowa PFR


  DODATKOWE ROZWIĄZANIA POMOCOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Szanowni Państwo, w trosce o szeroko pojęty interes naszych Klientów, informujemy, że w ramach tarczy antykryzysowej związanej z pandemią COVID-19 zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania pomocowe, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. W szczególności warto zwrócić uwagę na wdrożone systemy dofinansowań do wynagrodzeń pracowników oraz świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

  Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie są dostępne na stronach internetowych Powiatowych oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy, które obsługują ww. programy (ewentualne pytania i wnioski należy kierować do odpowiednich PUP lub WUP).

  Więcej na:

  https://gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).


  DOPŁATY BGK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Do oferty Banku Spółdzielczego w Gliwicach zostanie wprowadzony program dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek kredytów dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w następstwie pandemii COVID-19. Wsparciem zostaną objęte Mikrofirmy, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz Duże Firmy, które posiadają lub zaciągną kredyt obrotowy do 31 grudnia 2020 r. Mikrofirmy i MŚP mogą liczyć na dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów proc., natomiast Duże Firmy w wysokości 1 punktu proc. BGK będzie dopłacał do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy maksymalnie przez 12 miesięcy. Wsparcie ze stworzonego na potrzeby programu Funduszu Dopłat do Oprocentowania może być łączone z gwarancjami de minimis oraz gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

  Wysokość dopłaty do kredytu będzie traktowana jako pomoc publiczna. Łączna kwota pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w związku z pandemią COVID‑19 nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską wynoszącego równowartość 800 tys. euro. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych limit ten wynosi 100 tys. euro, a dla firm działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury – 120 tys. euro.

  Program zostanie uruchomiony po podpisaniu umowy z BGK.


  TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU ODWOŁANIA, REKLAMACJE

  W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzenia od 18 maja br. możliwości składania wniosków w ramach trybu odwołań Tarczy Finansowej PFR uprzejmie informujemy, że:

  1. Tryb odwoławczy dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy klient otrzymał decyzję pozytywną o przyznaniu Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez niego. Klient może złożyć odwołanie od takiej Decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty Subwencji Finansowej w wysokości różnicy między kwotą Subwencji Finansowej objętej wnioskiem i już otrzymaną przez klienta kwotą Subwencji.
  2. Klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej Decyzji PFR odnoszącej się do wniosku o wypłacie Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana lub o odmowie udzielenia Subwencji w całości, przy czym możliwość złożenia drugiego odwołania przysługuje wyłącznie klientowi, któremu w wyniku wniosku i/lub pierwszego odwołania, nie została wypłacona łącznie pełna pierwotnie wnioskowana kwota Subwencji Finansowej, a każde kolejne odwołanie będzie odrzucane przez PFR bez rozpatrywania.
  3. Przed złożeniem odwołania klient powinien:
  • wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym Urzędem Skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku;

   oraz

  •  upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.
  1. We wniosku odwoławczym podstawione zostaną dane wcześniej podane przez klienta z możliwością zmiany tylko i wyłącznie niektórych z nich.
  2. Klient powinien złożyć odwołanie:
  • nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej;
  • w tym samym Banku, w którym składany był wniosek;
  • z numerem Umowy Subwencji Finansowej wygenerowanej przez Bank dla Klienta podczas przyjmowania wniosku;

  oraz

  • zawierające wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla złożenia wniosku, także w przypadku, gdy odwołanie składa ta sama osoba upoważniona, która złożyła wniosek.

   

  1. Ścieżka wniosku odwoławczego w systemie elektronicznym jest taka sama jak wniosku o subwencję - wybierając opcję: [Wnioski/Wniosek tarcza] → [Nowy wniosek].

  Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony proces reklamacyjny, który:

  • dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Klient zobowiązany będzie przedstawić wszystkie niezbędne zaświadczenia z KAS i ZUS o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek na ZUS;
  • dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania, lub błędu popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania,
  • formułuje roszczenia odszkodowawcze wobec PFR;
  • dotyczy Decyzji PFR w przedmiocie umorzenia Subwencji Finansowej.

  TARCZA FINANSOWA PFR – WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ODWOŁAŃ

  Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju przesunął termin procedury odwoławczej dla mikro, małych i średnich firm w ramach Tarczy Finansowej PFR - komunikowany wcześniej termin odwołań, który był wyznaczony od 11 maja został przesunięty na dzień od 18 maja 2020 r.

  Odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy. Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

  Odwołanie przysługuje w przypadku podjęcia przez PFR decyzji o wypłacie subwencji finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana. Beneficjent może złożyć odwołanie od takiej decyzji, ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej w wysokości różnicy między kwotą subwencji finansowej objętej wnioskiem i już otrzymaną przez beneficjenta kwotą subwencji finansowej.

  Szczegóły procedury odwoławczej są omówione w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym "TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM", dostępnym na stronie PFR.

  Link do regulaminu:       https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf


  TARCZA FINANSOWA PFR - REKLAMACJE

  Bank przyjmuje i rozpatruje Zgłoszenia reklamacyjne Klientów dotyczące Wniosku i Umowy o przyznanie subwencji w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) według poniższych zasad.

  Zgłoszenia reklamacyjne mogą być następujące:

  • Zgłoszenie dotyczące działalności banku – każda skarga Klienta dotycząca m.in. działania systemów informatycznych, obsługi procesu po stronie Banku, obsługi Umowy, czynności realizowanych przez Bank na etapie zwrotu subwencji
   np. w zakresie udostępniania harmonogramu spłat, czynności związanych z administrowaniem produktem-subwencją na etapie spłaty, czy też jakości w zakresie informowania i obsługi wniosków o uzyskanie subwencji oraz umów, które stanowiły podstawę jej wypłaty, po stronie Banku powinna być rozpatrywana zgodnie z wewnętrznymi procedurami reklamacyjnymi obowiązującymi w Banku Spółdzielczym, tj. zgodnie z Regulaminem rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
  • Zgłoszenie niekwalifikowane – każde zgłoszenie o charakterze skargowo-wnioskowym w sprawach subwencji finansowych udzielonych w związku z realizacją Tarczy Finansowej PFR rozpatrywanych zgodnie z Instrukcją przyjmowania
   i rozpatrywania skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Gliwicach. Jest to każde zapytanie/problem Klienta związany z Tarczą Finansową PFR, a nie kwalifikujące się do kategorii Zgłoszenia Kwalifikowanego ani do Zgłoszenia dotyczącego działalności Banku.
  • Zgłoszenie kwalifikowane – rozpatrywane będzie przez analityka PFR i oznacza zgłoszenie, które:
   • dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we Wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji Wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Zgłoszenie może uzyskać status Zgłoszenia Kwalifikowanego tylko w przypadku przedstawienia przez Klienta wszystkich niezbędnych zaświadczeń z KAS i ZUS
    o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek na ZUS (rozbieżność danych);
   • dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez Klienta we Wniosku lub Odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej decyzji PFR przyznającej subwencję finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem, lub błędu popełnionego przez Klienta we Wniosku lub Odwołaniu, które spowodowały wydanie decyzji PFR przyznającej subwencję finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania zgodnie z Regulaminem (błąd Beneficjenta);
   • dotyczy decyzji PFR w przedmiocie umorzenia subwencji finansowej (umorzenia);
   • zgłoszenie inne niż określone w lit. (a)-(c) powyżej, które w ocenie Banku wymaga przekazania do PFR dodatkowych informacji lub stanowiska w sprawie oraz indywidualnego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, (konieczność przedstawienia informacji do PFR).

  Bank Spółdzielczy w Gliwicach uprzejmie informuje, że zgłoszenia reklamacyjne dla wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR można składać drogą mailową przesyłając formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 2) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w bankowości internetowej zamieszczony jest w module wnioski odnośnik przekierunkowujący na stronę internetową banku. 

  Prosimy o dołączenie wszelkich dokumentów związanych z przedmiotem sprawy. W przypadku braku przekazania przez Klienta wszystkich wymaganych do rozpatrzenia Zgłoszenia informacji lub dokumentów, bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji Zgłoszenia.

  Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy

  PFR rozpoznaje Zgłoszenia, w terminie 21 dni roboczych od dnia zarejestrowania zgłoszenia.
  W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 21 dni roboczych.

  TARCZA FINANSOWA PFR 04.05.2020r. - wyjaśnienia

  Przekazujemy Państwu wyjaśnienia dotyczące Tarczy, które wynikły po pierwszych godzinach działania Programu:

  • Informujemy, że w Regulaminie ubiegania się o udział w Programie rządowym Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm, jest zapis mówiący, że środki z subwencji nie mogą zostać przekazane klientowi na jego rachunek w kredycie bieżącym. Nie jest to jednak zgodne z założeniami Programu. PFR ma świadomość niezgodności zapisu w Regulaminie z założeniami Programu. Jednak, zgodnie z informacją otrzymaną z PFR, Regulamin w chwili obecnej nie zostanie zmieniony. Jednocześnie cały sektor bankowy, otrzymał interpretację z PFR w przedmiotowej sprawie, zgodnie z którą środki z subwencji mogą zostać przekazane na rachunek bieżący, w którym udostępniony jest kredyt lub linia kredytowa, pod warunkiem, że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego do pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej. Powyższa informacja będzie w najbliższym czasie opublikowana przez PFR jako doprecyzowanie przedmiotowego regulaminu.

  Link do regulaminu:        https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

  • Prosimy zwrócić uwagę na poniższą kwestię:

  We wnioskach należy wpisywać miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży, pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, pierwszym miesiącem, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r.

  Klienci składający wnioski o subwencję po zakończeniu kwietnia w trakcie składania wniosku o subwencję powinni zwrócić uwagę, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

   

  Dodatkowo proszę zapoznać się z materiałem pt.:"Najczęściej zadawane pytania" wraz z odpowiedziami. Dokument ten jest na bieżąco aktualizowany przez PFR i dostępny pod: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html


  Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR program skierowany do firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa.
  Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mikrofirmy oraz małe i średnie firmy, będące Klientami Banku, będą mogły składać poprzez system bankowości internetowej. Składanie wniosków będzie możliwe w ciągu kilku najbliższych dni.
  W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

  Program „Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm jest obsługiwany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej  Banku Spółdzielczego.

  Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.
   w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
  • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
  • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu
  • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość
  • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
   • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
   • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
   • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych

  Jakie są warunki finansowania?

  Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
  • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

  Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

  Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

  Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

  Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

  Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

  Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. zł.

  Jakie są warunki umorzenia subwencji?

  Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy

  Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

  Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banków.

   


   

  Program jest obsługiwany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego.

  Dla kogo?

  • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
  • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
  • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
  • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
  • Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość
  • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
   • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka
   • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe
   • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych

  Jakie są warunki finansowania?

  Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
  • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
  • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

  Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

  Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

  Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

  Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. Kwota wysokości subwencji finansowej uzależniona od wielkości przychodów ze sprzedaży 2019 roku oraz skali spadków przychodów obliczana w następujący sposób (przypadki rozłączne):

  • spadek przychodów ze sprzedaży <0; 25%) - brak udzielenia subwencji;
  • spadek przychodów ze sprzedaży <25; 50%) - subwencja = 4% * przychody ze sprzedaży 2019;
  • spadek przychodów ze sprzedaży <50;75%) - subwencja = 6% * przychody ze sprzedaży 2019;
  • spadek przychodów ze sprzedaży <75; 100%> - subwencja = 8% * przychody ze sprzedaży 2019; maksymalnie do 3,5 mln PLN.

  Program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banków.

   


   

   • Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy
   • Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku
   • Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm
   • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
   • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne)
   • Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

  UWAGA!

  Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

    • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
    • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

  Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

  Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że dla Klientów Banków Spółdzielczych będzie on ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.


 • W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów naszego Banku.

  ODDZIAŁY
  W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, zmieniliśmy sposób obsługi Klientów w naszych Oddziałach.

  SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ ODDZIAŁÓW BANKU NA STRONIE:  bsgliwice.pl

  • Odwiedzających Oddziały prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z uwagi na obecną sytuację oczekiwanie na obsługę może trwać nieco dłużej. Możemy też prosić Klientów o oczekiwanie przed Oddziałem.


  BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I APLIKACJA MOBILNA
  Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Oddziałach i zachęcamy do korzystania w pierwszej kolejności z:

  • bankowości internetowej  bsgliwice24.pl
  • aplikacji mobilnej NASZ BANK dostępnej w systemie Android jak i iOS.

   W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

  • telefonicznego, pod numerem telefonu:

  (32) 30-20-100 - Sekretariat Gliwice Centrala

  numery kontaktowe do Oddziałów: bsgliwice.pl

  • mailowego, pod adresami:

  Gliwice Centrala:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  O/Gliwice:            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  O/Lubliniec:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  O/Pyskowice:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia Ciasna:           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia Sośnicowice: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   


  Ponadto rekomendujemy:

  • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną oraz bankowość mobilną.
  • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.
  • w miarę możliwości realizowanie zakupów przez internet

  Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności,  z którymi mamy obecnie do czynienia.  

  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

 • Uprzejmie informujemy, że kierując się Państwa potrzebami wynikającymi z pandemii Covid-19, wprowadziliśmy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu.

  Umożliwiamy zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych z tytułu kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych i pożyczek hipotecznych oraz dla przedsiębiorców, rolników i wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaciągniętych przez te podmioty kredytów obrotowych i inwestycyjnych.


  Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?


  Kredytobiorca, który uzasadni konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa. Powyższe dotyczy tak klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, rolników i wspólnot mieszkaniowych.

  Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?


  We wniosku o prolongatę należy wskazać, w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat.

  Bank nie wymaga od Kredytobiorcy składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

  W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

  Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

  W bocznym menu należy wybrać sekcję „Wnioski”, a następnie w zakładce Nowe należy wybrać odpowiedni wniosek „Wniosek o prolongatę w związku epidemią COVID-19" Osoba Fizyczna lub Przedsiębiorca

   
  Wniosek można pobrać:


  W jakiej formie należy złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

   
  W dowolnej formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, o którym mowa wyżej.
  Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, a o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

  Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

  • w Oddziale Banku
  • korespondencyjnie

  Szczegółowych informacji w sprawie możliwości prolongowania rat kredytów udzielają doradcy klienta.

  Uprzejmie przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, ograniczyliśmy godziny pracy Oddziałów. Zatem prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału.

  Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

 •  

  Czy Bank Spółdzielczy w Gliwicach wprowadza działania pomocowe dla Klientów dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa?

  Tak, wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające zawieszenie spłaty rat kredytów dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Zgodnie z zaleceniami Związku Banków Polskich podjęliśmy działania tak, aby:

  1. umożliwić i ułatwić Klientom odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 6 miesięcy; odraczanie odbywa się w sposób:
   1. odformalizowany (bez konieczności składania dodatkowych dokumentów)
   2. w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej, stosownie do form komunikacji przewidzianych w umowie z bankiem.
   3. w sposób szybki rozpatrywać wnioski Klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią.
  2. udzielić pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy na koniec 2019 r. posiadali  zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID-19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania.
  3. nie pobierać opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kredytowych.

  > Więcej o rozwiązaniach dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych w zakładce: Działania pomocowe dla Klientów banku

  Komu Bank Spółdzielczy odracza spłaty kredytów?

  Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla klientów indywidualnych i firmowych, którzy uzasadnią konieczność odroczenia/zawieszenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

  Czy odroczenie spłaty kredytów następuje automatycznie?

  Nie. Aby odroczyć spłatę należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym uzasadni się konieczność zawieszenia spłaty kredytu i uzyskać potwierdzenie z banku. Bank zawiadomi o przyjęciu oraz o realizacji wniosku poprzez wysłanie informacji na wskazany we wniosku adres email.

  Kiedy i w jaki sposób mogę wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

  Klienci indywidualni, przedsiębiorcy, rolnicy oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą już wnioskować o zawieszenie na okres do 3 miesięcy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych dla kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego, kredytu konsolidacyjnego. 

  Wnioski można składać za pośrednictwem:

  W bocznym menu należy wybrać sekcję „Wnioski”, a następnie w zakładce Nowe należy wybrać odpowiedni wniosek „Wniosek o prolongatę w związku epidemią COVID-19" Osoba Fizyczna lub Przedsiębiorca

   
  Wniosek można pobrać:

  W jaki sposób mam uzasadnić konieczność odroczenia spłaty kredytu?

  We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja Państwa finansowa oraz dlaczego zostali Państwo zmuszeni do podjęcia takich działań jak zawieszenie spłacania kredytu.
  Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

  Kiedy i jak dowiem się o rozpatrzeniu mojego wniosku?

  Wnioski Klientów indywidualnych rozpatrywane będą wg kolejności wpływu. Rozpatrzenie wniosku nastąpi maksymalnie do 30 dni od jego złożenia (termin realizacji zależy od liczby wniosków, które wpływać będą do Banku). Nasza intencją jest realizacja wniosku jak najszybciej, tak aby wstrzymać spłatę od już od najbliższej daty spłaty raty kredytu.
  Bank zawiadomi o przyjęciu oraz o realizacji wniosku poprzez wysłanie informacji na wskazany we wniosku adres email.
  W przypadku klientów firmowych pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy, który zmienia harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać w Oddziale Banku lub korespondencyjnie.

  Co oznacza zapis we Wniosku o zawieszenie spłaty rat: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?

  Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o zawieszenie spłaty rat w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytowych wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym  Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek poprzez system bankowości elektronicznej lub w Oddziale Banku.

  "Posiadam w Banku kredyt hipoteczny, który jest w okresie wypłaty transz, obecnie spłacam jedynie raty odsetkowe. Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty rat kredytowych w związku  koronawirusem?

  Na chwilę obecną z zawieszenia spłaty rat kredytowych w związku z koronawirusem mogą skorzystać jedynie Kredytobiorcy, których kredyty zostały całkowicie uruchomione. Czyli Klienci spłacają raty kapitałowo-odsetkowe.

   

  Jak działają Oddziały Banku Spółdzielczego w Gliwicach?

  W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, podejmujemy szereg działań w trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników oraz dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności związane z bieżącą obsługą Klientów naszego Banku.

  ODDZIAŁY

  W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, zmieniliśmy sposób obsługi Klientów w naszych Oddziałach:

  Wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Gliwicach obsługują Klientów w godzinach:

  • 08:30 - 14:30

  Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco pod adresem: https://www.bsgliwice.pl/o-banku/placowki
  Odwiedzających Oddziały prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z uwagi na obecną sytuację oczekiwanie na obsługę może trwać nieco dłużej. Możemy tez prosić Klientów o oczekiwanie przed Oddziałem.

  Jakie tematy mogę załatwić zdalnie?

  Większość bieżących czynności można wykonać za pomocą bankowości internetowej oraz mobilnej. Poszczególne funkcjonalności naszych kanałów zdalnych można poznać na dedykowanych stronach:

  Czy dla kart Banku Spółdzielczego wprowadzone jest podwyższenie limitu dla transakcji bezgotówkowych bez użycia PIN?

  W celu ograniczenia kontaktu fizycznego Klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20 marca 2020 r. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN) z 50 do 100 zł.
  W związku z tym od 20 marca 2020 r. Klienci wykonujący transakcje zbliżeniowe poniżej 100 zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.
  Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na 60 zł w jednym sklepie, Klient zostanie poproszony o PIN, a w innym - nie. Jest to uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

  Jak najlepiej wypłacić gotówkę?

  W obecnym czasie szczególnie rekomendujemy rezygnacje z użycia gotówki, czyli:

  • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych z użyciem bankowości internetowej/aplikacji mobilnej
  • realizowanie płatności telefonem lub kartą – optymalnie z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych
  • w miarę możliwości realizowanie zakupów przez internet

  Jeśli konieczna jest wypłata gotówki, w pierwszej kolejności prosimy o skorzystanie z bankomatów, a dopiero gdy jest to niezbędne udać się do Oddziału. Bez wcześniejszego umawiania wizyty, realizowane będą:

  • ODDZIAŁ GLIWICE - wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN - (powyżej 30 000 zł konieczna jest wcześniejsza awizacja wypłaty, awizacja niezależnie od kwoty - 2 dni robocze wcześniej)

  - wpłaty i wypłaty gotówkowe w walucie obcej przeliczonej na walutę polską - 3 000 zł

  • POZOSTAŁE PLACÓWKI - wpłaty i wypłaty gotówkowe - (powyżej 5 000 zł konieczna jest wcześniejsza awizacja wypłaty, awizacja niezależnie od kwoty -  2 dni robocze wcześniej)

   - wpłaty i wypłaty gotówkowe w walucie obcej przeliczonej na walutę polską - 1 000 zł

  • SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ ODDZIAŁÓW BANKU NA STRONIE:  bsgliwice.pl
   Odwiedzających Oddziały prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, z uwagi na obecną sytuację oczekiwanie na obsługę może trwać nieco dłużej. Możemy też prosić Klientów o oczekiwanie przed Oddziałem.

  Jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej ?

  Obowiązują nas te same zasady, co dotychczas. Zostały one opisane na stronie: ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU
  W obecnej sytuacji prosimy być szczególnie uważnym na pojawiające się wyłudzenia „na koronawirusa”. Więcej na ten temat na stronie: WYŁUDZENIA NA KORONAWIRUSA

  Czy moje środki są bezpieczne?

  Tak, Państwa środki zdeponowane w Banku Spółdzielczym w Gliwicach są całkowicie bezpieczne. Cały sektor bankowy działa w sposób stabilny, o czym informuje także w swoich komunikatach Narodowy Bank Polski. Bank realizuje wszystkie swoje podstawowe obowiązki, a wszelkie operacje bankowe przeprowadzane są bez zakłóceń. Nie ma żadnych podstaw do przejęcia przez banki środków swoich klientów.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 41, tel: 32 231-72-65, 32 30-20-100, 32 30-20-196, NIP 631-01-01-649, REGON 000496521