Lokaty na stare środki

 •  

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

   

  Do 10.000 zł włącznie

   

  powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

  Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

  Powyżej 50.000 zł

  Okres lokaty

  Zmienna

  Stała

  Zmienna

  Stała

  Zmienna

  Stała

  Zmienna

  Stała

  1 dniowa

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  3 dniowe

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  7 dniowe

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  14 dniowe

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  21 dniowe

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  0.10

  -

  1 miesięczne

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  0.10

  2 miesięczne

  0.13

  0.13

  0.27

  0.12

  0.15

  0.13

  0.15

  0.14

  3 miesięczne

  0.13

  0.13

  0.27

  0.12

  0.15

  0.13

  0.15

  0.14

  4 miesięczna

  0.14

  0.14

  0.37

  0.13

  0.15

  0.14

  0.15

  0.14

  6 miesięczne

  0.20

  0.22

  0.52

  0.22

  0.24

  0.24

  0.26

  0.26

  9 miesięczne

  0.20

  0.22

  0.52

  0.17

  0.24

  0.19

  0.26

  0.21

  12 miesięczne

  0.30

  -

  0.32

  -

  0.35

  -

  0.40

  0.40

  24 miesięczne

  0.60

  -

  0.62

  -

  0.64

  -

  0.66

  -

  36 miesięczne

  0.70

  -

  0.72

  -

  0.74

  -

  0.76

  -

  60 miesięczne

  0.80

  -

  0.82

  -

  0.84

  -

  0.86

  -

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

 •  

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Okres lokaty

  Do 10 000 zł włącznie

  Powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

  Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

  Powyżej 50.000 zł

  stała

  stała

  stała

  stała

  4 miesięczna

  0.15

  0.20

  0.20

  0.25

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Maksymalna kwota lokaty „PROMOCYJNA LOKATA CZTEROMIESIĘCZNA” jednego klienta nie może przekroczyć 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną o oprocentowaniu stałym zgodnie z przedziałem kwotowym lokaty.

 • Okres lokaty

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Zmienne

  18 miesięczna

  0,60 %

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokate standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

 • Do 10.000 zł włącznie

   

  powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

  Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

  Powyżej 50.000 zł

  0.15%

  0.25%

  0.35%

  0.45%

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

 •  

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Rachunek a`Vista

  0.10%

  Rachunek IKE-MIDAS

  1.45%

  Rachunek bieżący

  0.10%

  Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

  0.10%

  Podstawowy Rachunek Płatniczy

  0.00%

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

 • Okres lokaty

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Stała

  3 miesięczna

  0,20 %

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Lokata „LOKATA OSOBISTA” – może być zakładana tylko przez osoby fizyczne zarówno obecnych jak i nowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach. Maksymalna łączna kwota lokat "Lokata Osobista" jednego klienta nie może przekroczyć 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion złotych). Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu.

AKTUALNOŚCI

 • 31-07-2020 MOJE ID

  Usługa mojeID mojeID - bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online jest już dostępne w naszym...

 • 16-07-2020 EKO KREDYT

  EKO KREDYT Informacje ogólne Kredyt "EKO KREDYT" przeznaczony jest na zakup i/lub instalację...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,24
WIBOR 3M - średnia 0,27
WIBOR 3M - śr. ost. 3M 0,58