Lokaty na nowe środki

 • Okres lokaty

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Stała

  4 miesięczna

  0,30 %

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Lokata „WYSOKI PROCENT” tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 15.06.2020 r. Maksymalna łączna kwota lokat „Wysoki procent” jednego klienta nie może przekroczyć 10 000 000.00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną o oprocentowaniu stałym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

 •  

  OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

  Okres lokaty

  Do 50 000 zł włącznie

  Powyżej 50 000 zł do 200 000 zł włącznie

  Powyżej 200 000 zł

  stała

  stała

  stała

  6 miesięczna

  0.25 %

  0.30 %

  0.35 %

  Lokata dotyczy tylko osób fizycznych

  Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

  Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

  Lokata "LOKATA SZEŚCIOMIESIĘCZNA PREMIUM" tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki promocyjne uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach złotowych i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 15.06.2020 r. Maksymalna kwota lokaty jednego klienta nie może przekroczyć 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion złotych). Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu.

AKTUALNOŚCI

 • 31-07-2020 MOJE ID

  Usługa mojeID mojeID - bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online jest już dostępne w naszym...

 • 16-07-2020 EKO KREDYT

  EKO KREDYT Informacje ogólne Kredyt "EKO KREDYT" przeznaczony jest na zakup i/lub instalację...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,24
WIBOR 3M - średnia 0,27
WIBOR 3M - śr. ost. 3M 0,58