Lokaty na stare środki

Lokata Standardowa

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Do 10.000 zł włącznie

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

Powyżej 50.000 zł

Okres lokaty

Zmienna

Stała

Zmienna

Stała

Zmienna

Stała

Zmienna

Stała

1 dniowa

0.15

-

0.15

-

0.15

-

0.15

-

3 dniowe

0.17

-

0.17

-

0.17

-

0.17

-

7 dniowe

0.19

-

0.19

-

0.19

-

0.19

-

14 dniowe

0.21

-

0.21

-

0.21

-

0.21

-

21 dniowe

0.23

-

0.23

-

0.23

-

0.23

-

1 miesięczne

0.25

0.20

0.27

0.22

0.29

0.24

0.31

0.26

2 miesięczne

0.30

0.40

0.32

0.42

0.34

0.44

0.36

0.46

3 miesięczne

0.65

0.60

0.67

0.62

0.69

0.64

0.71

0.66

4 miesięczna

0.75

0.70

0.77

0.72

0.79

0.74

0.81

0.76

6 miesięczne

0.85

0.80

0.87

0.82

0.89

0.84

0.91

0.86

9 miesięczne

0.90

0.85

0.92

0.87

0.94

0.89

0.96

0.91

12 miesięczne

0.95

-

0.97

-

0.99

-

1.01

1.00

24 miesięczne

1.05

-

1.07

-

1.09

-

1.11

-

36 miesięczne

1.15

-

1.17

-

1.19

-

1.21

-

60 miesięczne

1.25

-

1.27

-

1.29

-

1.31

-

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata Zimowa

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Stała

2 miesięczna

1,40 %

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Promocyjna Lokata Czteromiesięczna

 

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Okres lokaty

Do 10 000 zł włącznie

Powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

Powyżej 50.000 zł

stała

stała

stała

stała

4 miesięczna

1.15

1.20

1.35

1.45

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Maksymalna kwota lokaty „PROMOCYJNA LOKATA CZTEROMIESIĘCZNA” jednego klienta nie może przekroczyć 500 000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną.

Lokata Sześciomiesięczna

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Stała

6 miesięczna

1,80 %

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata "LOKATA SZEŚCIOMIESIĘCZNA" tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki promocyjne uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach złotowych i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 10.08.2018 r.

Lokata Szczęśliwa Dwunastka

 

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Okres lokaty

Do 200 000 zł włącznie

Powyżej 200 000 zł do 500 000 zł włącznie

Powyżej 500 000 zł

stała

stała

stała

12 miesięczna

1.60

1.75

2.00

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokate standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

Lokata Osiemnastka

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Zmienne

18 miesięczna

2,00 %

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokate standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

Rachunek Oszczędnościowy Plus

Do 10.000 zł włącznie

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

Powyżej 50.000 zł

0.65%

0.75%

0.85%

0.95%

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Oprocentowanie Pozostałych Rachunków

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Rachunek a`Vista

0.10%

Rachunek IKE-MIDAS

1.45%

Rachunek bieżący

0.10%

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

0.10%

Podstawowy Rachunek Płatniczy

0.00%

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej