Lokaty na nowe środki

Lokata Małe Saldo-Duży Zysk

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Stała

2 miesięczna

3.00 %

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata „MAŁE SALDO – DUŻY ZYSK” – może być zakładana tylko przez osoby fizyczne dla nowych środków, które w okresie 4 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy o Lokatę „Małe saldo – duży zysk” nie posiadały żadnej innej lokaty w Banku Spółdzielczym w Gliwicach. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 01.01.2019 r. Maksymalna łączna kwota lokat „Małe saldo – duży zysk” jednego klienta nie może przekroczyć 30 000.00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 2-miesięczną o oprocentowaniu stałym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

Lokata Wysoki Procent

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Stała

4 miesięczna

2,40 %

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata „WYSOKI PROCENT” tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 01.01.2019 r. Maksymalna łączna kwota lokat „Wysoki procent” jednego klienta nie może przekroczyć 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną o oprocentowaniu stałym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

Lokata Sześciomiesięczna Premium

 

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Okres lokaty

Do 50 000 zł włącznie

Powyżej 50 000 zł do 200 000 zł włącznie

Powyżej 200 000 zł

stała

stała

stała

6 miesięczna

1.80

2.00

2.20

Lokata dotyczy tylko osób fizycznych

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata "LOKATA SZEŚCIOMIESIĘCZNA PREMIUM" tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki promocyjne uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach złotowych i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 01.01.2019 r. Maksymalna kwota lokaty jednego klienta nie może przekroczyć 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion złotych). Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej