Lokaty

Lokata Małe Saldo-Duży Zysk

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Stała

2 miesięczna

3.00 %

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata „MAŁE SALDO – DUŻY ZYSK” – może być zakładana tylko przez osoby fizyczne dla nowych środków, które w okresie 4 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy o Lokatę „Małe saldo – duży zysk” nie posiadały żadnej innej lokaty w Banku Spółdzielczym w Gliwicach. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 01.01.2019 r. Maksymalna łączna kwota lokat „Małe saldo – duży zysk” jednego klienta nie może przekroczyć 30 000.00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 2-miesięczną o oprocentowaniu stałym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

Lokata Szczęśliwa Dwunastka

 

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Okres lokaty

Do 200 000 zł włącznie

Powyżej 200 000 zł do 500 000 zł włącznie

Powyżej 500 000 zł

stała

stała

stała

12 miesięczna

1.60

1.75

2.00

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokate standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

Lokata Standardowa

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Do 10.000 zł włącznie

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

Powyżej 50.000 zł

Okres lokaty

Zmienna

Stała

Zmienna

Stała

Zmienna

Stała

Zmienna

Stała

1 dniowa

0.15

-

0.15

-

0.15

-

0.15

-

3 dniowe

0.17

-

0.17

-

0.17

-

0.17

-

7 dniowe

0.19

-

0.19

-

0.19

-

0.19

-

14 dniowe

0.21

-

0.21

-

0.21

-

0.21

-

21 dniowe

0.23

-

0.23

-

0.23

-

0.23

-

1 miesięczne

0.25

0.20

0.27

0.22

0.29

0.24

0.31

0.26

2 miesięczne

0.30

0.40

0.32

0.42

0.34

0.44

0.36

0.46

3 miesięczne

0.65

0.60

0.67

0.62

0.69

0.64

0.71

0.66

4 miesięczna

0.75

0.70

0.77

0.72

0.79

0.74

0.81

0.76

6 miesięczne

0.85

0.80

0.87

0.82

0.89

0.84

0.91

0.86

9 miesięczne

0.90

0.85

0.92

0.87

0.94

0.89

0.96

0.91

12 miesięczne

0.95

-

0.97

-

0.99

-

1.01

1.00

24 miesięczne

1.05

-

1.07

-

1.09

-

1.11

-

36 miesięczne

1.15

-

1.17

-

1.19

-

1.21

-

60 miesięczne

1.25

-

1.27

-

1.29

-

1.31

-

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata Wysoki Procent

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Stała

4 miesięczna

2,40 %

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata „WYSOKI PROCENT” tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 01.11.2019 r. Maksymalna łączna kwota lokat „Wysoki procent” jednego klienta nie może przekroczyć 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną o oprocentowaniu stałym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

Promocyjna Lokata Czteromiesięczna

 

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Okres lokaty

Do 10 000 zł włącznie

Powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

Powyżej 50.000 zł

stała

stała

stała

stała

4 miesięczna

1.15

1.20

1.35

1.45

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Maksymalna kwota lokaty „PROMOCYJNA LOKATA CZTEROMIESIĘCZNA” jednego klienta nie może przekroczyć 500 000.00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną.

Lokata Sześciomiesięczna

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Stała

6 miesięczna

1,80 %

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata "LOKATA SZEŚCIOMIESIĘCZNA" tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki promocyjne uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach złotowych i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 10.08.2018 r.

Lokata Osiemnastka

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Zmienne

18 miesięczna

2,00 %

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokate standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 zł włącznie.

Lokata Sześciomiesięczna Premium

 

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Okres lokaty

Do 50 000 zł włącznie

Powyżej 50 000 zł do 200 000 zł włącznie

Powyżej 200 000 zł

stała

stała

stała

6 miesięczna

1.80

2.00

2.20

Lokata dotyczy tylko osób fizycznych

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Lokata "LOKATA SZEŚCIOMIESIĘCZNA PREMIUM" tylko dla nowych środków. W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za nowe środki promocyjne uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach złotowych i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 01.01.2019 r. Maksymalna kwota lokaty jednego klienta nie może przekroczyć 1 000 000.00 zł (słownie: jeden milion złotych). Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu.

Rachunek Oszczędnościowy PLUS

Do 10.000 zł włącznie

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł włącznie

Powyżej 30.000 zł do 50.000 zł włącznie

Powyżej 50.000 zł

0.65%

0.75%

0.85%

0.95%

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Oprocentowanie pozostałych rachunków

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Rachunek a`Vista

0.10%

Rachunek IKE-MIDAS

1.45%

Rachunek bieżący

0.10%

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

0.10%

Podstawowy Rachunek Płatniczy

0.00%

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

E-Lokata Osobista

Okres lokaty

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM (wyrażone w %)

Stała

1 miesięczna

1,40%

3 miesięczna

1,60%

6 miesięczna

1,80%

12 miesięczna

1,90%

Kwota jednej lokaty nie może przekroczyć 5 000 000,00 złotych

Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).

Tabela oprocentowania dotyczy depozytów o łącznej wartości do 10 000 000.00 zł dla jednego deponenta. Depozyty przewyższające kwotę 10 000 000.00 zł. przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej